کرامت انسانی از دریچه دو نگاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : قاضی زاده، محمد ‏‏کاظم

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسانی از دریچه دو نگاه

کرامت انسانی از دریچه دو نگاه

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد کاظم قاضی زاده*[1]

‏به کرامت انسانی دو رویکرد وجود دارد: یکی رویکرد اخلاقی و دیگری رویکرد فقهی و حقوقی. از لحاظ دینی، این دو رویکرد نباید متضاد باشند؛ ولی ضرورتاً و همواره ملازم یکدیگر نیستند. در موضوع بحث می خواهیم این دو رویکرد را از یکدیگر جدا کرده، جنبه های حقوقی آن را از نگاه حضرت علی(ع) بررسی نماییم و سیره عملی امام خمینی(ره) را با آن تطبیق دهیم.‏

‏به اعتقاد نگارنده، دو دیدگاه تاریخی در بهره مندی افراد از حقوق اجتماعی وجود داشته و دارد؛ لیکن شواهد مختلفی از سیره امیر مؤمنان(ع) وجود دارد که ایشان امتیازات اجتماعی نابرابر را به جهت تفاوت در فضایل ایمانی نپذیرفته اند و دوران حکومت ده ساله امام خمینی(ره) نیز شاهد بر این است که ایشان همان مشی و دیدگاه را پذیرفته و عمل نموده اند.‏

‏در این مقاله، شواهد تاریخی حکومت امیرمؤمنان(ع) و حکومت امام خمینی(ره) مطرح و بررسی شده است.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 161

  • ٭. دکترای علوم قرآنی.