کرامت در آیات قرآن و سیرۀ نبوی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی، زهرا سادات

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت در آیات قرآن و سیرۀ نبوی

کرامت در آیات قرآن و سیرۀ نبوی

سرکار خانم زهرا سادات موسوی[1]

‏یکی از مفاهیم محوری در فرهنگ اسلامی، مفهوم عزت و کرامت در انسان است، به گونه ای که تربیت انسان بدون تجلی و تبلور آن در همۀ ابعاد وجودی اش ممکن نیست. قرآن کریم تحقق این مهم را تنها در پرتو دگرگونی ابعاد معرفتی و روحی انسان می داند و در عرصه عمل از انسان مؤمن جز رفتار با عزت و پرهیز از هرگونه ذلت انتظاری ندارد.‏

‏این مقاله به منظور تحقق این هدف و روشن شدن مفهوم عزت و کرامت در قرآن و سیره نبوی، به ارائه مباحث ذیل پرداخته است:‏

‏1.‏ ‏کرامت ذاتی و اکتسابی در انسان؛‏

‏2.‏ ‏ارتباط ایمان با کمال انسانی؛‏

‏3.‏ ‏ارتباط کرامت و تقوا در قرآن؛‏

‏4.‏ ‏قطع وابستگی به دنیا شرط اصلی کرامت انسان؛‏

‏5.‏ ‏فراموشی آخرت نتیجۀ دنیا طلبی؛‏

‏6.‏ ‏ارتباط عزت و کرامت انسان با بندگی خداوند؛‏

‏7.‏ ‏ارتباط آزادی با عبادت و بندگی خدا؛‏

‏8.‏ ‏ارتباط خودآگاهی و عبودیت؛‏

‏9.‏ ‏کرامت انسانی و نقش آن در تربیت؛‏

‏10.‏ ‏تأثیر عزت نفس در سعادت انسان.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 160

  • ٭. کارشناس ارشد الهیات و معارف اسلامی ـ دبیر پیش دانشگاهی.