رویکردهای مختلف در مورد کرامت انسانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رحیمی­ نژاد، اسماعیل

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

رویکردهای مختلف در مورد کرامت انسانی

رویکردهای مختلف در مورد کرامت انسانی

جناب آقای اسماعیل رحیمی نژاد*[1]

‏در پاسخ به این سؤال که چرا و بر چه مبنایی انسان دارای کرامت است و آیا این کرامت، امری ذاتی است یا اعتباری، دیدگاهها و رویکردهای مختلفی وجود دارد. برخی از جریانهای فکری موسوم به فاشیسم و نازیسم، انسان را ذاتاً فاقد کرامت دانسته و منشأ کرامت وی را در اموری مثل وابستگی او به: دولت، حکومت، نژاد، عقیده و مذهب خاص جستجو می کنند. رویکرد دوم در عین حال که قائل به کرامت ذاتی انسان است، می گوید: این کرامت تا وقتی است که انسان نسبت به خود و دیگران مرتکب جرم و جنایت نشود. گروهی دیگر نیز، به ویژه روشنفکران دینی و طرفداران نظام بین الملل حقوق بشر، کرامت انسان را امری ذاتی دانسته و معتقدند که انسان بدون در نظر گرفتن اوصاف و عوارضی چون: ایمان، اعتقاد، نژاد، جنسیت و حریت، دارای کرامت است. در این مقاله، هر کدام از این رویکردها بر اساس مبانی نظری کرامت ذاتی انسان و آموزه های دینی، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 159

  • ٭. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.