نقش کرامت انسان در حکومت دینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی، سید مهدی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

نقش کرامت انسان در حکومت دینی

نقش کرامت انسان در حکومت دینی

جناب آقای سید مهدی موسوی[1]

‏حکومت ها در طول تاریخ بر اساس یک سری زیرساخت های معرفتی شکل گرفته اند و به واسطه آن زیرساخت ها و تبیین تئوریک آنها، پا به عرصه جامعه می نهند. حکومت ها و نظام های سیاسی بر دو محور اساسی:1. قانون و قانونگذاری؛ 2. مدیریت و اجرای قانون، قرار دارند و به همین جهت، باید نقش کرامت انسان را در هر دو عرصه حکومت دینی بررسی کرد. محور اصلی و مبنای مهم فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره) در تاریخ 24 / 9 / 1361 بر کرامت انسانی در حکومت دینی استوار است.‏

‏پرسش اصلی این مقاله آن است که متفکران سیاسی و دینی درونِ نظام جمهوری اسلامی، نسبت به زیر بنا بودن کرامت در نظام جمهوری اسلامی و ضرورت رعایت آن و نیز محدوده آن در وضع قوانین و رفتار سیاسی حاکمان، چه مواضعی را اتخاذ کرده اند؟ از این رو، در مقاله حاضر به دسته بندی آرا و نظریات در خصوص این پرسش پرداخته می شود.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 143

  • ٭. دانش آموخته حوزه علمیه قم ـ دانشجوی سطح سه اندیشه سیاسی امام خمینی(ره).