کرامت انسان در سیره نبوی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : جوانی، رسول

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسان در سیره نبوی

کرامت انسان در سیره نبوی

جناب آقای رسول جوانی[1]

‏پیامبر اسلام(ص) با رعایت نظافت فردی و امور شخصی در آن فضای بی فرهنگ عربستان و ارزش گذاشتن به کودک در عصر جاهلی که نسبت به کودک عاطفه ای وجود نداشت و کار در خانه و احترام به زن در جوّ مردمحوری تفسیر می شد، نشان دادند که می توان در فضایی غیرفرهنگی و به دور از آداب اجتماعی، عمیق ترین ارزش های اخلاقی و والاترین مطالب انسانی را طرح و پیاده نمود. آن حضرت با زندگی خود نشان دادند ـ همان طور که فرموده بودند: «انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» اخلاق کریمانه را می شود در آن جامعه به دور از فرهنگ تمام کرد.‏

‏در این مقاله، ابتدا تعریفی جامع از «کرامت» ارائه می گردد و موانع و اسباب رسیدن به کرامت گفته می شود و آنگاه زندگی پیامبر در بخش های گوناگونی مانند: فردی، اجتماعی، سیاسی و نظامی بیان می شود؛ چرا که زندگی و عملکرد آن حضرت در تمام ابعاد کاملاً منطبق بر «کرامت انسانی» است و در واقع، ایشان مبین معنای کرامت و به تبلور در آورنده جلوه های گوناگون کرامت در وجود خود می باشند.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 142

  • ٭. دانش پژوه رشته تخصصی تفسیر، سطح 3.