جامعه کریمه و مؤلفه­ های آن از دیدگاه امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مهدی‌زاده، احمد

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

جامعه کریمه و مؤلفه­ های آن از دیدگاه امام خمینی(ره)

جامعه کریمه و مؤلفه های آن از دیدگاه امام خمینی(ره)

جناب آقای احمد مهدی زاده[1]

‏از هنگامی که زندگی انسان، شکل اجتماعی به خود گرفت و تضاد منافع و درگیری ها پیش آمد، اندیشه جامعه ای برتر در ذهن بشر جوانه زد. طبقه فروتر و پا برهنه جامعه بیش از همه با چنین مسأله ای درگیر بودند. آنان در آرزوی جامعه ای بودند که به راحتی بتوانند به آرزوهای خویش جامه عمل بپوشانند. اندیشه منجی موعود که از آموزه های مشترک میان ادیان است، پاسخی دینی به این نیاز تلقی می شود؛ هر چند منجی و ویژگی هایش در هر دینی با دیگر ادیان تفاوتهای بسیار دارد.‏

‏امروزه پدیده ای نوظهور به نام جهانی سازی، تئوری منجی و مدینه فاضله ادیان را به چالش کشانده است؛ جهانی سازی، به تفسیر غربی آن که پیشرفت طولی تمدن بشر را با ظهور تمدن جدید غرب پایان یافته می داند، با سوء استفاده از فراورده ای تمدن جدید چنان اندیشه جهانیان را تحت تأثیر خود قرار داده است که بسیاری از فرهنگها خود را در برابر آن شکست خورده می بینند. ‏

‏اکنون آیا با وجود چنین پدیده جهانی، باز هم می توان به جامعه آرمانی دیگر اندیشید و به تحقق آن امید داشت؟ آن جامعه بر چه پایه هایی استوار خواهد بود؟ بسیاری از متفکران با رویکردهای متفاوت، گاه به این مسائل پاسخ متضاد داده اند. این نوشتار، بر آن است تا با بررسی اجمالی سیر تفکر غرب درباره مدینه فاضله و بهره جستن از اندیشه های ناب عرفانی و سیاسی امام خمینی(ره) که تکیه ویژه ای بر آموزه های دین مبین اسلام در مورد فطرت انسان دارد، به این پرسش ها پاسخی مناسب دهد. ‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 137

  • ٭. محقّق و پژوهشگر.