کرامت انسانی و مبانی قرآنی آن از نگاه امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤدب، سید رضا

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسانی و مبانی قرآنی آن از نگاه امام خمینی(ره)

کرامت انسانی و مبانی قرآنی آن از نگاه امام خمینی(ره)

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید رضا مؤدب[1]

‏کرامت و منزلت انسان، از مسائل مهم دوران معاصر است که تبیین و تفسیر آن از نظر منابع دینی، به ویژه قرآن کریم و سپس دست یافتن بر راهکارهای تحقق آن در زندگی بشر امروزی، بس ضروری است؛ کرامتی که منشأ الهی و آسمانی دارد و در شمار نخستین صفات خداوند متعال است.‏

‏در این پژوهش، نخست نگاه امام خمینی(ره) در خصوص کرامت نفس و سپس مهمترین مبانی قرآنی آن از نظر ایشان به استناد برخی از آیات و با کمک دیدگاه برخی از مفسران، تحلیل گردیده است. بر اساس اندیشه های قرآنی حضرت امام خمینی(ره)، انسان دارای کرامت نفس است که برخاسته از: ساختار معرفتی انسان، جلوه رحمت الهی و خلیفة اللهی، خصیصه حقیقت جویی و کمال و سعادت طلبی انسان، اختیار و آزادی انسان، عدالت خواهی، تربیت پذیری و تهذیب نفس، اخوت و همزیستی مسالمت آمیز و گفتگوی احسن میان انسانها می باشد.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 134

  • ٭. دکترای علوم قرآن و حدیث ـ عضو هیأت علمی دانشگاه قم.