کرامت انسانی افراد دارای معلولیت در اندیشه امام خمینی(ره) و موازین بین­ المللی حقوق بشر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : صفا، نسرین

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسانی افراد دارای معلولیت در اندیشه امام خمینی(ره) و موازین بین­ المللی حقوق بشر

کرامت انسانی افراد دارای معلولیت در اندیشه امام خمینی(ره) و موازین بین المللی حقوق بشر

سرکار خانم دکتر نسرین مصفا[1]

‏وجود بیش از ششصد میلیون نفر در سراسر جهان که به علل مختلف جسمی، ذهنی و اجتماعی دارای معلولیت هستند، یک موضوع جهانی است که تعهد و تلاش مشترک جامعه بشری را جهت فراهم آوردن زندگی توأم با حیثیت و کرامت انسانی بر پایه موازین حقوق بشر برای آنان طلب کند. تعداد افراد دارای معلولیت، هر روز در جهان به دلایل مختلف به ویژه در کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است؛ به طوریکه هفتاد درصد افراد دارای معلولیت در کشورهای فوق زندگی می کنند و با فزونی آنها چالش برای بهبود زندگی و رعایت حقوق و کرامت آنها وسیع تر می شود. اگر چه باید اقدامات ملی و بین المللی در حمایت از آنان صورت گیرد، اما نوع نگرش انسانی به آنها و افزایش آگاهی در جهت حفظ این کرامت مهمتر است. با توجه به اهمیت دین در جهان معاصر و انتظار از کارکردهای آن و نظرات مراجع دینی، لزوم بررسی و تحلیل موضوع اهمیت می یابد.‏

‏همچنین با عنایت به وجود میلیونها افراد دارای معلولیت به دلایل مختلف از جمله جنگ در ایران و کشورهای اسلامی، توجه بیشتر مورد نیاز است.‏

‏نکته دیگر آنکه در حال حاضر بعد از سالها غفلت جامعه جهانی در توجه واقعی به کرامت و حقوق افراد دارای معلولیت به پیشگامی ملل متحد، کنوانسیون جامع بین المللی حمایت و ارتقای حقوق و کرامت افراد دارای معلولیت در حال تدوین می باشد که ارائه نظریات مهم برای غنای هرچه بیشتر آن ضروری است.‏

‏محور اصلی این مقاله، تبیین کرامت انسانی افراد دارای معلولیت از منظر اندیشه حضرت امام خمینی(ره) و اسناد و موازین بین المللی حقوق بشر خواهد بود.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 131

  • ٭. دانشیار و رئیس مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی.