چگونگی تحقق کرامت انسانی در دولت کریمه حضرت مهدی(عج)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عیسی­ نیا، رضا

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

چگونگی تحقق کرامت انسانی در دولت کریمه حضرت مهدی(عج)

چگونگی تحقق کرامت انسانی در دولت کریمه حضرت مهدی(عج)

جناب آقای رضا عیسی نیا*[1]

‏کرامت را با دو شأن می توان توصیف کرد: 1. شأن سلبی، یعنی نزاهت از پستی طبیعت و فرومایگی؛ 2.شأن ایجابی، یعنی نیل به اعتلا و بلندی ماورای طبیعت. ‏

‏کرامت، وصف نفسی است که لازمه آن افاضه به دیگران است و کرامت ضد دنائت و پستی است. بنابراین، هرچه که انسان را از خدا باز دارد، دنائت و پستی است و هرچه که انسان را به خدا نزدیک کند، کرامت است. پس میزان و معیار کریم بودن، آگاه بودن از حلال و حرام الهی و علم به حق و باطل است.‏

‏این نوشتار درصدد پاسخگویی این پرسش است که چگونه انسان برای تحقق کرامت و پذیرش دولت کریمه مهیا خواهد بود؛ در حالی که همیشة تاریخ با رهبران الهی که دعوت کننده به تحقق کرامات انسانی بوده اند، مقابله و مخالفت کرده اند؟ جهت نیل به پاسخ این سؤال به محورهایی چون: 1. کرامت انسانی یعنی چه؟ 2. انسان چگونه و به چه واسطه ای می تواند به مقام کرامت برسد؟ 3. موانع رسیدن به کرامت انسان چیست و شواهد تاریخی آن کدامند؟ 4. فرجام تاریخ، یعنی همسویی خواسته مردم و امام(ره) در تحقق کرامت انسانی، می پردازیم.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 124

  • ٭. کارشناس علوم سیاسی.