انسان­ شناسی در مکتب امام خمینی(ره) و دو مکتب اگزیستانسیالیسم و اومانیسم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خسروپناه، عبدالحسین

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

انسان­ شناسی در مکتب امام خمینی(ره) و دو مکتب اگزیستانسیالیسم و اومانیسم

انسان شناسی در مکتب امام خمینی(ره) و دو مکتب اگزیستانسیالیسم و اومانیسم

حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه[1]

‏انسان، موجودی الهی و آسمانی است که شناخت صعودی و حداکثری او به جهالت حداکثری و صعودیش می انجامد. هرچه آدمی را بیشتر می شناسیم، به زوایای مجهول او بیشتر پی می بریم. مطلب قابل توجه اینکه، انسان شناسی، ساحت های گوناگون دارد، از جمله می توان به انسان شناسی ارزشی و شهودی و فلسفی و طبیعی و دینی اشاره کرد.‏

‏ما در این نوشتار ضمن بررسی مکاتب مختلف انسان شناسی، به بحث از انسان شناسی در مکتب امام خمینی(ره) می پردازیم. ‏

‏امام خمینی(ره) در اندیشه انسان شناسانه خود مطابق انسان شناسی قرآنی به صورت جامع گرانه به ابعاد مختلف انسان و مباحث گوناگون انسان شناسی طبیعی، فلسفی، شهودی و ارزشی پرداخته است و به همین جهت، انسان در مکتب امام خمینی موجودی چند ساحتی و چند بعدی است؛ بر خلاف انسان در مکتب اومانیسم و اگزیستانسیالیسم.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 123

  • ٭. استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.