آزادی و کرامت انسانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : احمدی، حسین

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

آزادی و کرامت انسانی

آزادی و کرامت انسانی

حجت الاسلام و المسلمین حسین احمدی[1]

‏همه دانشمندان بر محدودیت آزادی تأکید دارند و هیچ کس به آزادی مطلق قائل نیست. چیزی که همه به آن اعتراف دارند، این است که آزادی باید تا جایی باشد که سلب آزادی یا عدم رضایت دیگران را پیش نیاورد. ‏

‏آزادی، مقدمه ای است برای اختیاری که مختص انسانها است و این اختیار، انسان را در صورت انتخاب صحیح به کرامت انسانی سوق می دهد. ‏

‏آزادی فلسفی، خدادادی و تکوینی است و کرامتی محسوب نمی شود؛ چون نفس اختیار داشتن انسان، به دست ما نیست که برای ما کرامتی محسوب شود؛ بلکه کرامت، به فعل یا عملی اطلاق می شود که انسان با اختیار خود آن را انجام دهد. از این رو، باید بین آزادی تکوینی و کرامت انسانی تفکیک قائل شد.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 119

  • ٭. کارشناس ارشد فلسفه.