کرامت انسانی و مسأله جنگ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بهداروند، محمدمهدی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسانی و مسأله جنگ

کرامت انسانی و مسأله جنگ 

حجت الاسلام و المسلمین محمدمهدی بهداروند[1] 

‏یکی از ویژگی های بارز و محوری حضرت امام خمینی(ره) در عرصه ولایت و رهبری جامعه و در به ثمر رساندن انقلاب مبارک اسلامی و مقابله با هجمه جهان بین الملل بر علیه جمهوری اسلامی، «احیای کرامت انسانی» بوده است. ‏

‏امام خمینی(ره) با به کار بستن اصولی چون اهتمام به تحول پذیری بر اساس شرایط زمانی و مکانی، الهام گیری دائمی از ظرایف عرفانی، رویکرد دفاعی را شکل و جهت خاصی داد که تا به امروز حضور آثار و برکات آن بر همگان عیان است. ‏

‏ریشه های اصلی حصول به این سطح از همه جانبه گرایی و جامع نگری امام خمینی(ره) را می توان در اصول و تمهیدات خاصی جستجو کرد که زمینه ساز قوام بخشی و ارتقای معانی و محتوایی آرمان های فکری و الگوی عملی رفتاری ایشان شده است. در این مقال، به دنبال تحلیل مبنایی کرامت انسانی توسط ایشان در عرصه دفاع مقدس می باشیم. ‏

‏موارد ذیل در ارتباط با جنگ تحمیلی مورد بحث قرار گرفته است: ماهیت دفاع، اهداف دفاع، استراتژی های دفاعی، کارشناسی اداره جنگ و اصول حاکم بر آن.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 111

  • ٭. دکترای علوم اجتماعی.