مبانی کرامت انسانی در اندیشه عرفانی امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خانی، نعیم‌ الدین علی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

مبانی کرامت انسانی در اندیشه عرفانی امام خمینی(ره)

مبانی کرامت انسانی در اندیشه عرفانی امام خمینی(ره)

جناب آقای علی نعیم الدین خانی[1]

‏امام خمینی(ره) که خود اهل کرامت انسانی بودند، آثار علمی و عملی ماندگاری را برای تشنگان کمال رحمانی و جویندگان جمال رحیمی به یادگار گذاشتند؛ آثار ارزشمندی که تمامی آنها بیانگر کرامت انسان به معنای واقعی کلمه است و جملگی از آیات قرآن کریم و روایات ناب حضرات معصومین(علیهم السلام) برخاسته و به روشنی، ترسیم گر نظامی مقدس و مبتنی بر فضایل انسانی و عظایم معنوی و نیز احیاگر مدینه فاضله علوی در عصر حیرت و تباهی است.‏

‏این نوشتار که عهده دار تبیین مهمترین مبانی کرامت انسانی در اندیشه عرفانی و معنوی امام خمینی(ره) است، می کوشد تا پس از نگرشی اجمالی بر موضوع کرامت انسان در قرآن، به ارائه مبانی کرامت انسانی از منظر عرفانی امام(ره) همت گمارد. فطرت الهی و طینت معنوی انسان، هدایت انسان و نیاز او به هادیان رحمانی، تهذیب نفس و عبودیت حق، نعمتهای ظاهری و باطنی، و وصول به جنت کرامت، مباحث مطرح شده در این مقاله است که دیدگاه آن امام و رهبر بزرگ را در خصوص موضوع مورد بحث، تبیین نموده است.‏

‏در پایان نیز به اختصار، ثمرات اندیشه متعالی امام(ره) در این باره بیان گردیده و مهمترین کاربردهای مورد انتظار در مقوله کرامت انسانی از منظر عرفان متکامل امام(ره) به منظور ساختن ایرانی آزاد و آباد یادآوری شده است.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 110

  • ٭. محقّق و پژوهشگر ـ کارشناس حقوق اسلامی.