فطرت و کرامت انسان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : تقوی، محمد کاظم

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

فطرت و کرامت انسان

فطرت و کرامت انسان

حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم تقوی*[1]

‏انسان، این اعجوبه خلقت و شاهکار آفرینش، از امتیازات و ویژگیهای مثبت متعددی برخوردار است که همین ویژگیها او را شایسته تکریم و کرامت ساخته است. یکی از ویژگیهای مهم انسان، «فطرت الهی» و سرشت حق طلب در وجود او است.‏

‏در این مقاله، از چند و چون این ویژگی انسانی سخن رفته و علاوه بر فطرت اصلی، عشق به کمال مطلق و فطرت تبعی، و تنفر از نقص و بدی، همچنین احکام و لوازم فطرت نیز مورد اشاره قرار گرفته است.‏

‏افزون بر این، از نورانیت فطرت و نیز از عوامل شکوفایی و انحراف فطرت بحث شده است و در ادامه، از نگاه برخاسته از فطرت الهی انسان در عرصه اجتماع و سیاست سخن به میان آمده و سپس نقش مردم در برپایی و پایایی نظام سیاسی و نیز لزوم خدمت به آنها و تأکید و تصریح حضرت امام(ره) بر این موارد اشاره شده است.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 105

  • ٭. محقق و پژوهشگر.