کرامت زن در نظام حقوقی اسلام با عنایت به دیدگاههای امام(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اسعدی، مریم السادات

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت زن در نظام حقوقی اسلام با عنایت به دیدگاههای امام(ره)

کرامت زن در نظام حقوقی اسلام با عنایت به دیدگاههای امام(ره)

سرکار خانم مریم السادات اسعدی[1]

‏زن، یک انسان است با حق اختیار و انتخاب که در مقابل مسئولیت هایش حقوقی نیز دارد و در نظام ارزشی اسلام از حرمت و کرامت انسانی برخوردار است. اسلام به زن حریت، شخصیت، استقلال فکر و نظر داد و برای حقوق طبیعی او ارزش قائل شد. اسلام، حقوق یکنواختی برای مرد و زن قائل نشده؛ اما هرگز مردان را بر زنان امتیاز نداده و از لحاظ حقوقی آنها را ترجیح نداده است.‏

‏در این مقاله، برخی از حقوقی که اسلام برای زن قائل شده، به اختصار مورد بررسی قرار گرفته و از خلال آنها به نکاتی که نشان دهنده کرامت و جایگاه والای زن نزد این دین آسمانی است، اشاره شده است. ابتدا مطالبی درباره سیمای زن در قرآن مجید بیان گردیده و سپس درباره حق حضور زن در اجتماع، استقلال اقتصادی زن، حق تحصیل علم، حق طلاق و پایگاه زن در جایگاه مادر سخن به میان آمده است. پس از بحث راجع به هر مطلب، دیدگاهها و سخنان امام راحل(ره) نیز به تفکیک بیان گردیده است.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 95

  • ٭. دکترای ادبیات خارجی.