دولت و سیاست گذاری فرهنگی از دیدگاه امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خان‌محمدی، یوسف

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

دولت و سیاست گذاری فرهنگی از دیدگاه امام خمینی(ره)

دولت و سیاست گذاری فرهنگی از دیدگاه امام خمینی(ره)

جناب آقای یوسف خان محمدی[1] 

‏زندگی بشر در عصر حاضر، بیش از هر دوره دیگری، با پدیده فرهنگ نسبت دارد. جامعه ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سیمای فرهنگی بیشتری پیدا کرده و همین مسأله، ضرورت تحقیق در امر فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی را برای پژوهشگران ایرانی دو چندان نموده است. واگذاری سیاستگذاری فرهنگی به دولت یا نهادهای خارج از دولت، از مسائلی است که در میان اندیشمندان از اجماع نظر برخوردار نیست. برخی اعتقاد به دخالت حداقلی دولت در فرهنگ، و برخی نگاهی حداکثری دارند. آنچه که مقاله در صدد بررسی آن است، دیدگاه امام خمینی(ره) درباره دخالت دولت اسلامی در سیاستگذاری فرهنگی است.‏

‏از آنجا که در منظومه فکری امام خمینی(ره) دولت علاوه بر تأمین کالا و خدمات عمومی، نقش هدایت گرایانه نیز دارد، باید به سیاست گذاری فرهنگی بپردازد. از این رو، در این مقاله، دولت و سیاست گذاری فرهنگی از منظر امام خمینی(ره) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نسبت مؤلفه هایی همچون خودباوری، قانونگرایی، نقش مردم، حدود دخالت دولت، کرامت انسانی و مبانی اسلام با سیاست گذاری فرهنگی از زاویه نگاه امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار گرفته است.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 93

  • ٭. دکترای علوم سیاسی.