معیار و ملاک کرامت انسانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : نقوی، سید قنبرعباس

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

معیار و ملاک کرامت انسانی

معیار و ملاک کرامت انسانی

جناب آقای سید قنبرعباس نقوی[1]

‏محور ملاقات مردم با یکدیگر، یا کرامت و احترام است یا توهین و تذلیل دیگران؛ یعنی انسان در زندگی اجتماعی خودش با انسان های دیگر، یا کریمانه و محترمانه سلوک می کند یا حقارت و اهانت آمیز. از این رو، برخی از مردم در نظر بعضی ها صاحب کرامتند و عده ای نیز در نظر دیگران فاقد اکرام و تکریم.‏

‏سؤال این است که معیار و ملاک کرامت و صاحب اکرام و تکریم بودن چیست؟ این سؤال را می توان از چند زاویه نگاه کرد: اینکه چه صفات و خصوصیاتی هستند که معیار کرامت قرار می گیرند و صاحب آن صفات باید مورد اکرام و احترام باشند؟ یا کدام سلوک و رفتاری است که ملاک کرامت واقع می شود تا با توجه به آن بتوانیم بگوییم که این رفتار، رفتار کریمانه و در شأن بشریت است یا خیر؟‏

‏در این مقاله، فقط از نگاه اوّل به بحث از کرامت انسانی پرداخته شده است و سؤال اصلی این است که صفات و خصوصیاتی که با توجه به آن می توان انسانی را معزز و محترم دانست، چیست؟‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 82

  • ٭. محقّق و پژوهشگر.