کرامت زن در نظام حقوقی اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : واحد، تقی ؛ عراقی، بانو

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت زن در نظام حقوقی اسلام

کرامت زن در نظام حقوقی اسلام

جناب آقای تقی واحد[1]

سرکار خانم بانو عراقی٭٭

‏انسان های بزرگ، همیشه در لحظات سرنوشت ساز به یاری ملت ها می شتابند و مسیر تاریخ را تغییر می دهند. چشم درشت بین تاریخ، تنها نموده ای برجسته و خیره کننده شخصیت های بزرگ را می بیند و بر صحیفه خاطر خویش ثبت می کند. شخصیت استثنایی تاریخ معاصر امام خمینی(ره) که مصداق بارز «‏العلماء ورثة الأنبیاء‏» می باشد، از حیث تحول عمیقی که در جامعه بشری و عصر جدید ایجاد کرد، تربیتی را پایه گذاری نمود که همچون پیامبران و اولیای الهی، از جامعیت و شمول کم نظیری برخوردار است. نعمت الهی او که امت ما را به آزادی رساند و اهل قبله را در جهان شوکتی دوباره بخشید، زمینه ساز حیات دین و احیای معنویت و توجه به انسان، به خصوص کرامت انسانی است. در این میان، رهنمودهای ایشان برای قشر زنان از اهمیت والایی برخوردار است.‏

‏فروغ اندیشه و سترگی و عظمت عمل حضرت امام خمینی(ره) در احیای هویت اصیل زن مسلمان، گویای نقش والا و کرامت والای این قشر از بشر می باشد.‏

‏امام(ره) که خود از نزدیک برداشت های متحجرانه از جایگاه زن به عنوان «ضعیفه» و «عیال محبوس در اندرونی» را شاهد بود و از سوی دیگر، با تیزبینی خاص خود، نقش زن فریبا و ملعبه شاه و استعمار را در ابتذال و از خود بیگانگی و خودباختگی جوامع مسلمان به خوبی احساس می کرد، با سود جستن از کوثر زلال معارف اسلام ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 73

‏ناب محمدی و تعمق و تأمّل مجتهدانه در میراث گرانقدر سنت نبوی و تعالیم ائمه معصومین(ع)، به آنچنان درک درستی از نقش و مسئولیت زن دست یافت که تجلی و بروز آن را در احیای هویت زن مسلمان در انقلاب اسلامی شاهدیم. در منظر وی، زن، مربی انسان و مظهر تحقق آمال بشر است و از دامن وی مرد به معراج می رود.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 74

  • ٭. علوم اجتماعی.٭٭. لیسانس ادبیات.