بررسی رابطه بین آزادی و کرامت انسانی از دیدگاه امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موحدی، محسن

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

بررسی رابطه بین آزادی و کرامت انسانی از دیدگاه امام خمینی(ره)

بررسی رابطه بین آزادی و کرامت انسانی‏ از دیدگاه امام خمینی(ره)

جناب آقای محسن موحدی[1]

‏از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) کرامت انسان، ناشی از کار برای خدا است و خداوند به همین دلیل، علاوه بر کرامت های اخروی و نعمت های آن عالم، در همین عالم هم به انسان کرامت ها می کند، او را محبوب می نماید، موقعیت او را در قلوب زیاد می کند و او را در دو دنیا سربلند می سازد. از دیدگاه امام خمینی(ره) آزادی عبارت از حق انتخاب و یا اختیاری است که انسانها در مورد نوع زندگی، روش، عقیده، نظر و رأی خود دارند و محدوده آن تا مرز قوانین اسلام است که در ایران در قالب قانون اساسی تبلور یافته است.‏

‏در مقاله حاضر که با موضوع رابطه بین کرامت و آزادی انسان در دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) مطرح گردیده است، ابتدا جایگاه انسان از دیدگاه امام(ره) بررسی شده است که می توان گفت حضرت امام(ره) انسان را موجودی با کرامت می دانند که تحت شرایط مساعد می تواند از این ویژگی خود در جهت بهبود و اصلاح خود و جامعه بهره گیری نماید. مبانی ارتباط بین کرامت انسانی و آزادی از دیدگاه امام خمینی(ره) که در این نوشتار بررسی شده اند، عبارتند از: عزت آدمی، نورانیت باطن، تقوا، ابدیت، اخلاص، توکل، طهارت قلب و ایمان.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 69

  • ٭. کارشناس ارشد علوم تربیتی.