بررسی دیدگاه اسلام درباره کرامت انسان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : صمدی، معصومه

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

بررسی دیدگاه اسلام درباره کرامت انسان

بررسی دیدگاه اسلام درباره کرامت انسان

سرکار خانم دکتر معصومه صمدی [1]

‏مکتب متعالی اسلام، از جمله مکاتبی است که هدایت و تعالی انسان هدف نهایی اش محسوب می شود. از این رو، انسان به عنوان یکی از موجودات نظام هستی از جایگاه و ارزش ممتازی برخوردار است. یکی از مؤلفه های هر مکتب فلسفی، مؤلفه انسان شناسی است. مؤلفه انسان شناسی از جمله مؤلفه های فلسفی است که در نظام تعلیم و تربیت اهمیتش دو چندان می شود؛ چرا که مخاطب تعلیم و تربیت انسان است و شناختن انسان دلالت هایی در تعلیم و تربیت خواهد داشت. یکی از ویژگی های انسان در مکتب تعالی بخش اسلام، کرامت است که به دو دسته کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی تقسیم شده است. از الزامات کرامت انسان در اسلام، مجهز بودن انسان به ابزار عقل است و از وجوه کرامت انسان، آزادی داشتن و حاکمیت بر سرنوشت خویش است. از این رو، بر سیاستگذاران نظام اسلامی است که همواره در سیاستگذاری خود به این بعد از ابعاد وجودی انسان، یعنی کرامت داشتن وی توجه نماید و آن را محور برنامه ریزی های خود قرار دهند. ‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 61

  • ٭. عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش