حقوق انسانی و جنسیت در قرآن کریم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : ماشینی، فریده

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

حقوق انسانی و جنسیت در قرآن کریم

حقوق انسانی و جنسیت در قرآن کریم

سرکار خانم فریده ماشینی[1]

‏یکی از مسائل مهم و قابل توجه در جامعه امروز، مسأله حفظ حقوق زنان و برقراری عدالت بین انسانها است. زنان نیز چون مردان امروزه طالب بهره مندی از حقوق خویش می باشند. ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مورد می نویسد: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. در ماده 2 نیز تأکید می کند که: هر کس می تواند بدون هیچگونه تمایز، مخصوصاً نژاد، رنگ،جنس، زبان و مذهب از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه برخوردار گردد. ‏

‏توجه به استفاده از مواهب طبیعی و اجتماعی به صورت یک حق غیرقابل انکار مطرح شده است. در کشورهای اسلامی نیز چون سایر کشورها مسأله حقوق بشر مورد دقت نظر قرار گرفته است؛ اما از مشکلات موجود، تصور وجود اختلاف بین دیدگاه اسلامی و حقوق انسانی می باشد که بعضاً منجر به ایجاد شکاف و فاصله بین جوامع مسلمان و عرف بین الملل مبتنی بر حقوق بشر می شد و از موضوعات پر مناقشه در این بخش می توان به موضوع نسبت میان زنان و حقوق بشر یا حقوق انسانی و جنسیت اشاره کرد.‏

‏مقاله حاضر در پی آن است که با رجوع به کتاب آسمانی مسلمانان (قرآن کریم) به عنوان تنها منبع مورد اتفاق و وثوق تمامی مسلمانان، به بررسی موضوع حقوق انسانی با رویکرد جنسیتی بپردازد تا روشن گردد که متن حقیقت پیام الهی چیست؟ پیامی که قابل دسترس درکلیه زمانها و مکانها باشد. در این مقاله، موارد متعددی از حقوق انسانی که قرآن کریم نسبت به اثبات آن در جانب زنان تصریح نموده است، استخراج شده است. حقوقی نظیر: حق حیات، آموزش، اشتغال، ازدواج و امنیت. افزون بر این، به مواردی که از آن ها برداشت تبعیض میان زن و مرد از حیث حقوق شده است، پاسخ داده شده است.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 53

  • ٭. کارشناس ارشد جامعه شناسی ـ عضو گروه زنان در پژوهشکده تعلیم و تربیت.