کرامت انسان کامل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی، سید محمد

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسان کامل

کرامت انسان کامل

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد طباطبایی[1]

‏نزدیکترین واژه به کرامت در فارسی، کلمه «بزرگواری» است. این واژه از نحوۀ وجود انتزاع شده و بر آن حمل می گردد و مانند خود هستی، از ماهیت منزه است. هر چند در بعضی از مراحل متوسط و یا نازل آن، ماهیت او را همراهی می کند.‏

‏و انسان کامل کسی است که حق تعالی را در جمیع مظاهر اسما و صفات می شناسد و حق تعالی را در جمیع تجلیاتش می پذیرد و همۀ شئون زندگی او عبادت حق تعالی است.‏

‏پیامبر اسلام(ص) بزرگترین انسان کامل است و ذات مقدس حق تعالی در رسول اکرم متجلی است به تمام اسما و صفات.‏

‏در این مقاله، ویژگیهای پیامبر اسلام(ص) به عنوان بالاترین مصداق انسان کامل تبیین گردیده است. این ویژگیها همگی از جانب خداوند کریم به وی اعطا شده است و از مصادیق بارز کرامت است. برخی از این ویژگیها عبارتند از:‏

‏1. نبوت مقامی است که به پیامبر اسلام(ص) در دورانی اعطا گردید که مردم در میان امواج سهمگین حیرت و سرگشتگی غرق بودند و قفلهای سنگین گناه بر دلهای آنان نهاده شده بود؛‏

‏2. تقوای الهی نیز میزان کرامت انسانی است ‏﴿إِنَّ أَکرَمَکمْ عِنْدَ الله أَتْقَاکمْ﴾‏ و بزرگترین روح بشری و با تقواترین مردم وجود با برکت نبی مکرم اسلام است؛‏

‏3. خلافت الهی وابسته به کرامت او است. وقتی جهان مسخر انسان است که کریم باشد و وقتی انسان کرامت دارد که خلیفة الله باشد؛‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 41

‏4. شیوۀ کریمانه در برخورد با مسلمانان و غیرمسلمانان؛‏

‏5. همت بلند که اقتضای عبودیت تامه را دارد؛‏

‏6. محبت نسبت به خدا و حبیب الله بودن؛‏

‏7. تعلیم و تربیت دیگران با گفتار و کردار کریمانه.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 42

  • ٭. محقّق و پژوهشگر.