کرامت انسان در حکومت امام علی(ع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : ربیع‌‌نیا ، ابوطالب

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسان در حکومت امام علی(ع)

کرامت انسان در حکومت امام علی(ع)

جناب آقای ابوطالب ربیع نیا [1]

‏از نگاه امام علی(ع) انسان موجودی است دارای کرامت ذاتی، و به همین جهت، تمام حقوق فردی و اجتماعی اش، نظیر: حق حیات، امنیت، مساوات و برابری، آموزش و پرورش و آزادی، و ... در حکومت علوی به بهترین شکل پاسداری شد.‏

‏این حقوق نه در گفتار و نوشتار، بلکه در عمل اجرا شد و امام(ع) بستر مناسب اجرای آن را در حکومت دینی خویش به زیبایی هر چه تمامتر، ترسیم نمود.‏

‏حضرت امام خمینی(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از حکومت علوی و سیره و روش امام علی(ع) در اواخر قرن بیستم و در آستانۀ هزارۀ سوم در کشور ایران نظامی را پی ریزی کرد که هدف آن برقراری مردم سالاری دینی و احیای کرامت انسانی بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دلیل این مدعا است.‏

‏نوشتارحاضر، به منظور تبیین کرامت و ارزش انسان در حکومت امام علی(ع)، با بررسی نمونه هایی از بخشنامه های حکومتی آن حضرت به کارگزاران و استاندارانش، همچنین بیانات و عملکرد حضرتش در زمان زعامت و رهبری حکومت اسلامی، به این نتیجه می رسد که یکی از هدف های اساسی و از دغدغه های اصلی امام(ع) احیا و حفظ کرامت انسانی بوده است. امیرمؤمنان(ع) با به رسمیت شناختن حقوق مردم، به بهترین وجه ممکن از کرامت و حیثیت آنان دفاع کرد.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 39

  • ٭. محقّق و پژوهشگر.