امام خمینی(ره) و کرامت زن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مقیمی، ابوالقاسم

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

امام خمینی(ره) و کرامت زن

امام خمینی(ره) و کرامت زن

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی[1]

‏ در معارف اسلامی بر کرامت ذاتی انسان بر سایر مخلوقات الهی تأکید شده است و او می تواند با تکیه بر گوهر انسانیت و حراست از فطرت پاک خود به سوی تکامل گام نهد و به کرامت دو چندانی نایل آید. ودر این میان، هیچ سخنی ازجنس زن و مرد نبوده؛ بلکه مدار بر انسانیت انسان است که گوهر مشترک میان زن و مرد می باشد.‏

‏ از آنجا که زنان در طول تاریخ تمدّنِ بشری روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته اند و بدیهی است که باید برای رسیدن به وضعیت مطلوب و احیای کرامت واقعی زنان تلاش کرد، اما سخن در انتخاب راهی درست برای ایجاد نظام اصلاحی امور زنان می باشد. با توجه به نقش امام در عصر حاضر در تحول اجتماعی ـ مذهبی در ایران و معرفی اسلام در جهان و نیز نقشی که ایشان برای زنان در این تحول بزرگ قائل بودند، بررسی موضوع فوق از نگاه ایشان حائز اهمیت است.‏

‏ مقاله «امام و کرامت زن» در بخش اوّل و دوم با ارائه گزارشی کوتاه از تاریخچه فمینیسم و جریانهایی که مدعی دفاع از حقوق زن و حفظ کرامت او در غرب و ایران بودند، به تحلیل و نقد آن از نگاه امام خمینی(ره) پرداخته است.‏

‏دربخش سوم با پدیدار شناسی الگوی غربی، ویژگیهای طیف غیردینی و‏‏ طیف دینی تجدید نظر طلب را بیان نموده و به‏‏ بررسی و نقد آن از نگاه امام‏‏ می پردازد. امام با بیان نیاز انسان به قوانین الهی و وحیانی از الزام آور نبودن قوانین بشری و نقص قانونگذار و جهل او به جمیع مصالح یاد می کند؛ در حالی که قانونگذار باید دارای شرایط ویژه ای باشد که جز در پروردگار متعال یافت نمی شود. ‏

‏ ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 33

‏در بخش پایانی‏‏، مبانی احیای کرامت زن در اسلام از نگاه امام ذکرگردیده است که ایشان بر:‏‏ توجه به تفاوت های طبیعی زن و مرد؛ نفی تقابل و تضاد زن و مرد، توجه به حقوق و اخلاق در کنار هم، حفظ استقلال و پرهیز از انفعال و پرهیز از تجدّدمآبی و تحجّرگرایی تأکید داشته اند.‏

‏ امام در طول نهضت فرهنگی خود توانست در ‏‏زمینه  هایی مانند ‏‏توجه دادن به شخصیت انسانی زن و تأکید بر فضایل اخلاقی، ایجاد استقلال و استغنای روحی، اعطای حق انتخاب و دخالت در تعیین سرنوشت، اعطای حق مشارکت اجتماعی و سیاسی، ایجاد زمینه  های لازم برای تحصیل و تدریس و تکریم شرافت مادری و تربیت فرزند، دست به‏‏ احیای کرامت زن بزند.‏‏ ‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 34

  • ٭. محقّق و پژوهشگر.