درآمد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

درآمد

‏ ‏درآمد

‏ ‏

‏مجلّد حاضر چکیده مقالات همایش امام خمینی و کرامت انسانی است که به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی انتشار یافته است. تعداد مقالات رسیده به کنگره بیش از دویست و پنجاه مقاله است که در این مجموعه یکصد و پنجاه چکیده از آنچه که امتیاز بالاتری را کسب نموده اند آمده است.‏

‏یکسان سازی چکیده های ارسالی و نیز تدوین چکیده مقالاتی که فاقد آن بوده اند، توسط واحد جذب مقالات انجام پذیرفته است که از زحمات دوستان این واحد و نیز مترجمین چکیده ها تشکر می شود.‏

‏ ‏

‏همایش بین المللی امام خمینی(س)‏

‏و قلمرو دین(1) / کرامت انسان‏

‏خرداد 1386‏

‏ ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 25

‏ ‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 26