فصل سوم: خاطرات حجت الاسلام محمدکاظم شکری
شدت درگیری مذهبی ها و غیر مذهبی ها در زندان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع حسینی، فرامرز (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شدت درگیری مذهبی ها و غیر مذهبی ها در زندان

‏درگیری‌ها از سال 54 بیشتر خودش را نشان داد و در سال 55 به اوج ‏‎ ‎‏خود رسید. عدم اعتماد مذهبی‌ها به سازمان به اوج خود رسید. ‏‎ ‎‏فعالیت‌های جناح چپ روی بچه‌‌های مذهبی، بدبین کردن‌شان به مسائل ‏‎ ‎‏اسلامی‌، از طرف دیگر فشار جدی رژیم به زندانیان و دادن محکومیت ‏‎ ‎‏بالا و عدم آزادی کسانی که محکومیت‌شان تمام شده بود، شکنجه در ‏‎ ‎‏حد خیلی خشن‌، مسأله مطرح شدن حزب رستاخیز، بچه‌‌های زندان را به ‏‎ ‎‏ستوه آورده بود. ‏