فصل دوم: خاطرات حجت الاسلام علی خاتمی
حاکمیت دموکرات ها در آمریکا و تأثیر آن در زندان های ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع حسینی، فرامرز (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

حاکمیت دموکرات ها در آمریکا و تأثیر آن در زندان های ایران

‏با روی کار آمدن کارتر، برای اولین بار مطرح شد که از حقوق بشر برای ‏‎ ‎‏بازدید از زندان‌ها می‌آیند. فوری ظرفیت هر سلول نصف شد. یک تعداد ‏‎ ‎‏سطل نو آوردند. کفش کتانی دادند. برای هر بند یک میز پینگ پنگ ‏‎ ‎‏آوردند، فوتبال دستی و ورق و شطرنج به تمام بند‌ها دادند. بچه‌‌ها هم با ‏‎ ‎‏بی‌میلی و بی‌اعتنایی برخورد کردند و حتی حاضر نمی‌شدند تحویل ‏‎ ‎‏بگیرند و در هر بندی یک تلویزیون بود که توی راهرو گذاشتند و اختیار ‏‎ ‎‏روشن و خاموش کردنش معمولاً با بریده‌‌ها و توده‌ای‌ها بود. ما فقط ‏‎ ‎‏چهارشنبه‌‌ها که راز بقا داشت‌، تلویزیون نگاه می‌کردیم‌. ‏

‏یواش یواش رفتار زندانبان‌ها عوض شد. تعدادی پزشک از مجامع‌ ‏‎ ‎‏بین‌المللی آمدند و زندانیان را معاینه و معالجه کردند. بعضی زندانیان هم ‏‎ ‎‏حقایق را گفتند. حرف‌هایی که زندانیان به دکتر‌ها می‌گفتند توسط ‏‎ ‎‏ساواک ترجمه می‌شد و عین مطالب را انتقال نمی‌دادند. ‏


‏ما برای تهیه و خواندن کتاب مشکل داشتیم ولی با روی کار آمدن ‏‎ ‎‏کارتر و آمدن حقوق بشری‌ها، کتاب وارد بند‌ها شد که خیلی موجب ‏‎ ‎‏خوشحالی ما شد. ‏