فصل اول: خاطرات حجت الاسلام حسن حسن زاده کاشمری
دستگیری و زندان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع حسینی، فرامرز (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دستگیری و زندان

‏در تبریز مرا یک شب نگه داشتند. در آنجا خودم را به اسم مستعار ‏‎ ‎‏«حسن‌پور» معرفی کردم‌.آنها با مرکز تماس گرفتند نتوانستند تشخیص ‏‎ ‎‏بدهند؛ وقتی سن مرا پرسیدند و عکس مرا مخابره کردند، مرا به تهران ‏‎ ‎‏بردند و تا 22 بهمن زندانی بودم شاید آخرین زندانی سیاسی رژیم شاه، ‏‎ ‎‏بنده بودم‌. یعنی امام آمده بود ایران و مستقر شده بود ولی من هنوز ‏‎ ‎‏زندانی بودم‌. تعجب می‌کردم که چطور اینها آمده‌اند و ما هنوز زندان ‏‎ ‎‏هستیم‌. ‏