فصل دوم: خاطرات حجت الاسلام علی خاتمی
ورزش صبحگاهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع حسینی، فرامرز (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ورزش صبحگاهی

‏یکی دیگر از کار‌های مؤثر در تقویت روحیه بچه‌‌ها، ورزش صبحگاهی ‏‎ ‎‏و نرمش قبل از صبحانه بود. با پای برهنه ورزش می‌کردیم‌. خیلی از ‏‎ ‎‏بچه‌‌ها تو هوای سرد زمستان با آب حوض حمام می‌کردند. البته بعد از ‏‎ ‎‏نرمش‌، حمام کردن با آب سرد موجب تقویت اعصاب می‌شد. بعد از ‏‎ ‎‏ورزش سفره صبحانه را پهن می‌کردیم و هر روزی چند نفر مسئول ‏‎ ‎‏سفره بودند. تقریبا همه افراد سلول‌ها برای خوردن غذا دور یک سفره ‏‎ ‎‏می‌نشستند. پس از ناهار، کار تدریس شروع می‌شد و تا غروب ادامه ‏‎ ‎‏داشت‌. استفاده از حیاط، بعد از مشخص شدن مدت محکومیت، آزاد ‏‎ ‎‏بود. از صبح تا غروب که برای شمارش‌، افراد را به خط می‌کردند، رفت ‏‎ ‎‏و آمد توی حیاط زندان آزاد بود و پس از آن در را می‌بستند، تا صبح که ‏‎ ‎‏دیگر برای نماز و ورزش بلند می‌شدیم‌. ‏