حفاظت از امام در اوج ترورها
برخورد آیت الله موسوی اردبیلی با سرتیم محافظ خود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی ، غلامعلی ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

برخورد آیت الله موسوی اردبیلی با سرتیم محافظ خود

‏ایشان وقتی روز بعد هم به جماران آمد تا به خدمت امام برود، مرا صدا ‏‎ ‎‏زد و ماجرا را پرسید. وقتی قضیه را برایشان توضیح دادم، سرتیم ‏‎ ‎‏حفاظت‌ خود را خواستند و از او پرسیدند: اینها برای چه سر این ‏‎ ‎‏پست‌ها ایستاده‌اند؟ پاسخ داد: برای حفاظت امام. حاج آقا از او پرسید: ‏‎ ‎‏شما برای چه در کنار من هستید؟ گفت: برای حفاظت از شما. از او ‏‎ ‎‏پرسیدند: ما مهمان چه کسی هستیم؟ گفت: امام. پرسیدند: امام بالاتر ‏‎ ‎‏است یا من؟ او گفت: امام. گفتند: پس چرا مقررات بیت امام را رعایت ‏‎ ‎‏نکرده‌اید؟ سرتیم محافظین آقای اردبیلی از ما عذرخواهی کرد. آیت‌الله ‏‎ ‎‏موسوی اردبیلی به این عذرخواهی قانع نشد و دستور داد سرتیم ‏‎ ‎‏حفاظتش و شخص متخلف را برای تنبیه در اختیار حفاظت بیت امام ‏‎ ‎‏قرار دهند. ما با مشورت مسئولین رسیدگی به این امر را به خود حاج آقا ‏‎ ‎‏واگذار کردیم.‏

‏چه قدرفرق است بین آدمها، این امر باعث شد محافظین ایشان برای ‏‎ ‎

‏همیشه مقررات را رعایت نمایند. متاسفانه ما هر روز شاهد چنین ‏‎ ‎‏برخوردهایی بودیم، ولی بیان این دو مورد برای درک خوانندگان محترم ‏‎ ‎‏از شرایط سخت کار حفاظت در جماران کافی به نظر می‌رسد.‏