کرامت در قرآن کریم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فلاح، محمدهادی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت در قرآن کریم

کرامت در قرآن کریم

جناب آقای محمد هادی فلاح[1]

‏کرامت، یعنی هرگاه بنده بخواهد، می تواند بر بساط مناجات بایستد. کرامت، یعنی هر وقت بخواهی، می توانی خداوند را بخوانی و از او بخواهی. کرامت، یعنی همین که بنده گفت: توبه، از او دستگیری و پذیرفته می شود و اگر آن را شکست، باز از او می پذیرند.‏

‏کرامت، یعنی توفیق مجاهده در ظاهر و تحقق مشاهده در باطن. کرامت، یعنی پیش از درخواست، دریافت کنی و قبل از استغفار، بخشیده شوی. کرامت، یعنی ﴿‏فَاذْکُرُونی أذْکُرْکُم‏﴾؛ نکته ای که درباره فرشتگان و پریان گفته نشده است. کرامت، یعنی﴿‏یحِبُّهُم وَیحِبُّونَه﴾‏، یعنی ﴿‏رَضِی اللهُ عَنْهُم وَ رَضُوا عَنْه‏﴾، یعنی ‏﴿الَّذِینَ آمَنُوا اَشُدُّ حُبّاً للهِ‏﴾.‏

‏در این نگاشته در سه بخش با رویکرد قرآنی به کرامت و ملاکها و معیارهایی از آن پرداخته ایم.‏

‏در بخش نخست، به یادکرد قرآن کریم از کرامت و گونه های آن سخن رفته است و در بخش دوم، با عنوان ویژگیهای کرامت، چهار ویژگی برای کرامت برشمرده شده و در بخش سوم نیز با استناد به آیات قرآن کریم چند معیار برای کرامت ذکر گردیده است.‏

‏ ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 195

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 196

  • ٭. محقّق و پژوهشگر حوزه.