سعادت و کرامت انسانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اکرمی، وحیده

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

سعادت و کرامت انسانی

سعادت و کرامت انسانی

سرکار خانم وحیده اکرمی[1] 

‏سعادت، عبارت است از ادراک ملایم با طبع ادراک که شامل مراتب حس و خیال و عقل می شود و می تواند باعث سعادت شود. بالاترین مرتبه ادراکی که عقل می باشد، اشرف مراتب سعادت است که با رشد قوای آن (عقل عملی و عقل نظری) حاصل می شود. رسیدن عقل نظری به بالاترین مرتبه، و عقل عملی به حد اعتدال قوا، زمینه ساز کرامت است.‏

‏کرامت را می توان ثمره اعتدال قوای انسان دانست. انسان کریم با شناخت خدا و مبدأ و معاد آنچنان که هست، غیر حق سبحانه را هیچ می داند و به آنها به طور استقلال توجه نمی کند و اقبال و ادبار افراد برای چنین شخصی یکسان خواهد شد؛ تا آنجا که ثمره کرامت نفس را ترک غیر برشمرده اند.‏

‏علاوه بر این که سعادت در به دست آوردن کرامت نقش بسزایی دارد و با حصول کرامت برخی آرامش های روحی و فواید دیگری برای نفس به وجود می آِید که موجب افزایش سعادتمندی انسان می شود و از این جهت، می توان رابطه متقابل را برای آنها جایز دانست.‏

‏نگارنده در این مقاله، با بررسی سعادت و لوازم آن و نیز کرامت و ثمرات آن، به رابطه متقابل این دو پرداخته و نتایج آن را ارائه نموده است.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 164

  • ٭. کارشناس ارشد فلسفه ـ مدرس جامعة الزهراء.