کرامت انسانی از منظر پیامبر اعظم(ص) با تأکید بر حکومت نبوی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : غلامی، نجفعلی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسانی از منظر پیامبر اعظم(ص) با تأکید بر حکومت نبوی

کرامت انسانی از منظر پیامبر اعظم(ص) با تأکید بر حکومت نبوی

جناب آقای نجفعلی غلامی[1]

‏کرامت، یکی از مفاهیمی است که در فرهنگ اسلام با تأکید بسیار به کار رفته است و از جمله ارزشهایی است که باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرد. کرامت، حافظ بسیاری از ارزشهای الهی و انسانی است و توجه به آن و پاسداری از حریم آن، از وظایف مهم محسوب می شود.‏

‏کرامت در حفظ دین و ارزشهای دینی نیز نقش بسزایی دارد. انسانهای کریم، حتی اگر اعتقادی به دین نداشته باشند، به آن جفا و خیانت نخواهند کرد.‏

‏پیامبر اعظم(ص) به عنوان انسانی که مصداق اکمل «کریم» بودند، یک نگاه کاملاً کریمانه به انسان داشتند و حکومت نبوی(ص) چون بر اساس اخلاق و کرامت انسانی بنا نهاده شده است، با فقر و بی عدالتی و تبعیض سر سازگاری ندارد.‏

‏در این نوشتار، سعی شده است موارد عینی جایگاه کرامت انسانی در حکومت پیامبر(ص) ترسیم گردد. از این رو، کرامت انسانی حکومت نبوی در برخورد با یهودیان و مسیحیان و نیز مشرکان به صورت مجزا و جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و همچنین توجه جدی پیامبر اسلام(ص) به برخی از جنبه های کرامت انسانی مورد اشاره واقع شده است. ‏

‏در خاتمه مقاله نیز به آسیب شناسی کرامت انسانی از منظر پیامبر اعظم(ص) توجه شده و دو مورد زیر به عنوان سرمنشأ آسیب های کرامت انسانی مطرح گردیده است:‏

‏1. غفلت و از خودبیگانگی؛‏

‏2. رعایت نکردن اخلاق و آداب اسلامی.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 109

  • ٭. محقّق و پژوهشگرـ کارشناس ارشد علوم سیاسی.