کرامت انسانی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پورحسین، مهدی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسانی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کرامت انسانی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حجت الاسلام و المسلمین مهدی پور حسین[1]

‏با مروری بر «منشأ کرامت انسان» و «تقسیمات» آن در دین، مشخص می شود که کرامت «منشأ الهی و اعطایی» داشته و به کرامت «ذاتی و تکوینی» و «ارزشی و اختیاری» قابل تقسیم است و با توجه به صبغۀ دینی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طبیعی است که جنبه ارزشی کرامت که از راه اراده و اختیار و پیمودن سیر تکامل الی الله حاصل می شود و در گرایش دینی تبلور می یابد، در آن مورد اهتمام قرار گرفته باشد؛ امّا جایگاه کرامت ذاتی که به انسانیت انسان تعلق می گیرد، قابل بررسی می باشد.‏

‏نویسنده در پی اثبات آن است که کرامت ذاتی به عنوان بن مایه کرامت ارزشی به صورت یک قاعده حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده و در اصول متعددی از آن تجلی پیدا کرده است.‏

‏بنابراین، حقوق مهمی چون: اصل برابری حقوق، حقوق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی بر اساس کرامت ذاتی انسان برای همه ایرانیان بدون هیچ قیدی به رسمیت شناخته شده و قانون اساسی تأمین آن را برای همگان تضمین کرده است.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 106

  • ٭. پژوهشگر حوزه ـ مدرس دانشگاه.