کرامت انسانی و قلمرو حوزه عمومی و حوزه خصوصی در ولایت مطلقه فقیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شکوری، حامد

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسانی و قلمرو حوزه عمومی و حوزه خصوصی در ولایت مطلقه فقیه

کرامت انسانی و قلمرو حوزه عمومی و حوزه خصوصی در ولایت مطلقه فقیه

جناب آقای حامد مشکوری[1]

‏حریم خصوصی، یکی از با ارزش ترین مفاهیم نظام های حقوقی در جهان امروزی است. رعایت کردن و محترم شمردن آن به وسیله دیگران، از حقوق اوّلیه و فطری انسانی شمرده می شود که از جانب خداوند متعال به بندگانش ارزانی شده است. احترام به این حق، ارتباط تنگاتنگی با عزت، شخصیت و کرامت انسانی دارد و متقابلاً قدرتی که یک دولت در حوزه عمومی در جهت انجام وظایف خود دارد که از جمله آنها برقراری نظم، امنیت و تأمین مصالح اجتماعی است، مهمترین ابزار تأمین و تضمین کرامت یک جامعه در مقابل تهدیدها و موانع داخلی و خارجی است.‏

‏تنها با شناخت صحیح و رعایت هر یک از دو قلمرو حوزه عمومی و حوزه خصوصی می توان عوامل کرامت انسانی در یک جامعه را تضمین نمود؛ چرا که با ممانعت دولت از داشتن اختیارات لازم در انجام وظایف محوله، موجباتِ ناتوانی آن و با واگذاری اختیارات بیش از حد به آن، موجبات محرومیت افراد از حقوق شخصی و اجتماعی شان فراهم خواهد آمد.‏

‏آشنایی با حدود و حریم هر یک از حوزه های عمومی و خصوصی نسبت به یکدیگر در نظریه ولایت مطلقه فقیه با تأکید بر نظریات امام خمینی(ره)، رسالتی است که این مقاله به عهده دارد.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 84

  • ٭. کارشناس ارشد علوم سیاسی.