کرامت در نظام حقوقی در ارتباط با غیر مسلمانان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عباسی، فرج‌الله

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت در نظام حقوقی در ارتباط با غیر مسلمانان

کرامت در نظام حقوقی در ارتباط با غیر مسلمانان

حجت الاسلام والمسلمین فرج الله عباسی[1]

‏جهت رسیدن پیام های آسمانی و نورانی قرآن به تمام دنیا ارتباط با غیر مسلمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.‏

‏بر اساس تفکر اسلامی، ارتباط با غیر مسلمانان از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا پیام های والای قرآن به همه دنیا برسد و در این میان، پافشاری بر این است که ارزشهای انسانی و دینی نباید در ارتباطات آسیب ببیند، از این رو، ضرورت داشته که در این نوشتار مرزهای اسلامی در ارتباط با غیرمسلمانان بررسی شود. ‏

‏انسان یک موجود برگزیده الهی است که برای رسیدن به مقام خلیفة‏ ‏الهی آفریده شده و حفظ این ارزش ذاتی باید در این ارتباط مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی هم ارزش انسانی غیر مسلمانان و هم ارزش دینی مسلمانان محترم بماند؛ چرا که مقام انسان جدای از همه خصوصیات نژادی، دینی و طبقاتی با ارزش است و دیگر این که اسلام آیینی اجتماعی و نه فردی صرف است و در چنین آیینی باید مرزهای ارتباط مسلمانان با غیر، اعم از اهل کتاب، مشرکان غیر مخاصم و معاندان، روشن گردد.‏

‏مرزهای اسلامی در وهله اوّل به دو رابطه فردی یا داخل کشوری و رابطه بین المللی تقسیم می شوند. مصادیق رابطه فردی عبارتند از: رفتار با خویشاوندان غیرمسلمان، دوستان و محدوده شرکت در مجالس آنها و نیز همراز نشدن، ازدواج دائم و موقت، احسان و نیکی کردن، داد و ستد و داشتن یک زندگی مسالمت آمیز با غیر مسلمانان. در رابطه بین المللی نیز باید حکومت اسلامی به اصول ترسیم شده اسلامی در سیاست خارجی اهمیت دهد. این اصول عبارتند از: ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 48

‏پایبندی به پیمانهای سیاسی؛‏

‏سیاست ظلم ستیزی و دفاع از مظلوم در هر نقطه جهان و با هر قومیت و آیینی که داشته باشند؛‏

‏حفظ استقلال کشور در همه تصمیم گیریها و ارتباطات؛‏

‏رفتار اسلامی توأم با عدالت؛‏

‏دعوت دیگران به اسلام با رفتار نیکو و پای بندی مسلمانان به آموزه های اسلامی در این بین؛‏

‏نفی هر گونه استیلا و سلطه غیر مسلمانان بر کشور اسلامی؛‏

‏حفظ سیادت و عزت اسلامی بر پایه وحدت، نه وابستگی؛‏

‏دخالت نکردن در امور دیگران و احترام متقابل به اصول همدیگر؛ البته تا جایی که این احترام باعث تقویت و سلطه ظالم و از بین رفتن حقوق مظلومان نباشد. رعایت این اصول و مرزبندی ها در همه روابط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی ضروری است؛ چنان که امام راحل(ره) در طول مبارزه و حکومت اسلامی آنها را در عمل پیاده نمودند.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 49

  • ٭. محقّق و پژوهشگر.