کرامت انسان در حکومت امام علی(ع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : زارع قراملکی، محمد

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسان در حکومت امام علی(ع)

کرامت انسان در حکومت امام علی(ع)

جناب آقای محمد زارع قراملکی[1]

‏زمامداری امام علی(ع) اگر چه در مدت کوتاهی به انجام رسید، اما فرصت مناسب و بی نظیری بود تا امام(ع) بتوانند عملاً رفتار حکومت اسلامی را در ابعاد گوناگونش با توجه به عزّت و کرامت ذاتی انسان محقّق سازند. اگر امام(ع) چنین فرصتی نمی یافتند، چه بسا خیلی از مباحث سیاسی ـ اجتماعی اسلام در هاله ای از ابهام باقی می ماند و به عنوان مباحث آرمانی و تحقق نیافتنی تلقی می گردید و به فراموشی سپرده می شد.‏

‏کرامت و عزّت انسان در فرهنگ اسلامی و حکومت امام علی(ع)، از اساسی ترین و ارزشمندترین حقوق خدادادی است و منشأ رشد و پویایی و عامل حرکت و اقتدار و نیز زمینه ساز شکوفایی استعدادها و سرمایه ها است.‏

‏در این مقاله، برآنیم که مفهوم کرامت را از نگاه سیاسی ارائه دهیم و سپس مبانی انسانی شناسی حضرت علی(ع) که مبنای رفتار کریمانه آن حضرت با رعیت بود، بیان نماییم.‏

‏بی شک، برای تبیین کرامت انسان در حکومت علوی لازم است که مؤلفه های کرامت مورد توجه قرار گیرد و آن گاه رفتار و برخوردهای حکومتی امام علی(ع) در حوزه های مختلف: سیاسی، اقتصادی، قضایی، فرهنگی و اخلاقی مورد بررسی قرار گیرد.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 45

  • ٭. محقّق و پژوهشگر.