جایگاه انسان در هندسه هستی و آثار تربیتی آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عرب، حسین

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

جایگاه انسان در هندسه هستی و آثار تربیتی آن

جایگاه انسان در هندسه هستی و آثار تربیتی آن‏ از دیدگاه امام خمینی(ره)

حجت الاسلام والمسلمین حسین عرب[1]

‏از جمله مباحثی که به روشن سازی موضوع کرامت انسان کمک شایسته می نماید، بحث جایگاه انسان در نظام هستی و ارتباط آن با شخصیت اکتسابی که از طریق تربیت اختیاری، خود او به دست می آورد، می باشد؛ چون کرامت بر دو قسم است: 1. کرامت تکوینی؛ 2. کرامت تشریعی. کرامت تکوینی انسان عبارت است از آنچه که در ارتباطش با مبدأ هستی دارد و نیز کینونت و نحوه هستی خاصی که خود از آن برخوردار می باشد و ویژگیهای وجودی که در میان دیگر موجودات عالم هستی دارد و کرامت تشریعی عبارت است از آن شخصیت اکتسابی اختیاری که با نردبان سلوک و مرکب عمل و تربیت، خود به دست می آورد. ‏

‏برای تفسیر و تبیین دیدگاه حضرت امام(ره) درباره جایگاه انسان در هندسه هستی لازم است دیدگاه کلان فلسفی و عرفانی امام(ره) در مورد چگونگی ارتباط نظام هستی و از جمله انسان روشن شود. همچنین ارتباط انسان با خدا که منجر به بحث جبر و اختیار می گردد نیز باید مطرح و روشن گردد.‏

‏نویسنده در این مقاله کوشش نموده تا دیدگاه عرفانی و فلسفی حضرت امام خمینی(ره) درباره چند مبحث مرتبط با این موضوع را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد؛ یعنی ارتباط جهان و انسان با مبدأ هستی را روشن نماید و جایگاه انسان را در آن مشخص و اصالت و تجرد بخش روح را از دو بخش جسم و روح در انسان اثبات نماید و فصلی را نیز به آثار تربیتی این مباحث اختصاص دهد.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 31

  • ٭. محقّق و پژوهشگر.