فصل اول: خاطرات حجت الاسلام حسن حسن زاده کاشمری
نقش روحانیون در حرکت های انقلابی / توزیع اعلامیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع حسینی، فرامرز (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نقش روحانیون در حرکت های انقلابی / توزیع اعلامیه

‏در حـرکت‌های انقـلابـی بیشتر روحانیون نقش داشتند. اگر در ‏‎ ‎‏شهرستانی یک روحانی مؤمن به انقلاب و مبارزه بود، همه نیرو‌ها را دور ‏‎ ‎‏خودش جمع می‌کرد؛ یعنی موتور حرکت در بین مردم‌، روحانیون ‏‎ ‎

‏بودند.بعد از روحانیون‌، فرهنگی‌ها و بعضی از کسبه نقش بسیار مهمی ‏‎ ‎‏داشتند. آن‌ها هم که اهل مطالعه و فکر و اهل تحقیقات بودند قضایا را ‏‎ ‎‏پی‌گیری می‌کردند. البته قبل از سال 56 قضیه خیلی سخت بود؛ یعنی ما ‏‎ ‎‏به هیچ وجه اعلامیه امام را به دست کسی نمی‌دادیم‌، فقط از طریق پست ‏‎ ‎‏اعلامیه‌‌ها را توزیع می‌کردیم‌؛ چون بهترین و مطمئن‌ترین شیوه همین ‏‎ ‎‏بود. در تهران شبکه‌‌هایی را تشکیل دادیم که کارشان همین بود. در ‏‎ ‎‏مشهد و اصفهان هم همین شیوه را اجرا کردیم‌. آقای عبدالله نوری در ‏‎ ‎‏اصفهان یکی از سردمداران همین کار بود. در قم هم ده ـ بیست نفر ‏‎ ‎‏بودیم که تعدادی از آنها شهید شدند و بقیه هستند. مثلا یکی آقای شیخ ‏‎ ‎‏حسن همتی بود که الآن در تهران است‌، یکی آقای رضوانی بود، دیگری ‏‎ ‎‏آقای اکبری بود و... ‏

‏توزیع اعلامیه بعد از سال 56 آزاد شد و بطوری که اعلامیه‌‌ها را روی ‏‎ ‎‏سر جمعیت می‌ریختند و دیگر ترسی نبود؛ چون اگر قبل از سال 56 مثلا ‏‎ ‎‏در سال‌های 53 یا 54 یک اعلامیه از کسی می‌گرفتند او را زیر شکنجه ‏‎ ‎‏می‌بردند که این اعلامیه را از چه کسی گرفته‌ای‌؟ به چه کسی دادی‌؟ ‏‎ ‎‏یعنی با یک اعلامیه یک شبکه را می‌گرفتند و برای اینکه این مسأله پیش ‏‎ ‎‏نیاید ما یک نفر را در تهران و یک نفر را در اصفهان داشتیم‌. ‏

‏بخشی از بودجه این کار را خود بچه‌‌ها تأمین می‌کردند و بخشی را ‏‎ ‎‏دیگران‌. آقای زمانی و آقای منتظری و آقای پسندیده هم کمک می‌کردند. ‏

‏مردم هم در اثر تجاربی که پیدا کرده بودند تظاهرات را سازماندهی ‏‎ ‎‏می‌کردند، و یا مثلا در تبریز تظاهراتی شده بود، سازماندهی را روحانیون ‏‎ ‎‏‌کردند و مردم عمدتا گوش به فرمان علما بودند‌. روحانیون سازمان ‏‎ ‎‏می‌دادند، شعار می‌دادند، کنترل می‌کردند. در هر شهری عمدتا یک ‏‎ ‎‏روحانی بود که رهبری می‌کرد و مردم گوش به فرمان او بودند. او ‏‎ ‎

‏جمعیت را هدایت می‌نمود، آن وقت سخنرانی‌ها و پیام‌های امام پشت ‏‎ ‎‏سر هم می‌رسید و آنها را به مردم منتقل می‌کردند. ‏