آغاز جنگ تحمیلی
عزیمت به سوسنگرد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی ، غلامعلی ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

عزیمت به سوسنگرد

‏روزی که از اهواز به سوسنگرد رفتیم. سوسنگرد، تقریبا خالی از سکنه ‏‎ ‎‏و بسیار خلوت بود. کسی در شهر دیده نمی‌شد گاومیش‌های زیادی ‏‎ ‎‏بدون صاحب رهاشده و در رودخانه کرخه مشغول شنا بودند. مرکز سپاه ‏‎ ‎‏را به ما نشان دادند. می‌گفتند عراقی‌ها فرمانده سپاه سوسنگرد را به اتفاق ‏‎ ‎‏خانواده‌اش جلوی چشم مردم تیرباران کرده‌اند. هرچند از شنیدن این ‏‎ ‎‏خبر بسیار متاثر شدیم اما ترسی از عراقی‌ها به دلمان راه نیافت. چون ‏‎ ‎‏توکل به خدا داشتیم.‏

‏ در شهر سوسنگرد به هنگام ورزش صبحگاهی آیات کوتاه قرآن را‏‎ ‎‏هنگام دویدن به این نیت می‌خواندیم و در سطح خیابان‌ها می‌دویدیم تا‏‎ ‎‏کسانی که در شهر مانده‌اند، امید و مقاومتشان رااز دست ندهند. ‏‎ ‎‏بعد‌از‌ظهر روز دوم استقرار ما در سوسنگرد در جلوی ژاندارمری شهر، ‏‎ ‎‏عده‌ای نظامی بدون درجه دیدیم. یکی از آنها را شناختم ستوان کاووسی ‏‎ ‎‏بود که در زمان خدمت سربازی من در پادگان ونک تهران معاون فرمانده ‏‎ ‎‏گروهان بود.‏