آغاز جنگ تحمیلی
انهدام نفربر عراقی در جبهه خط شیر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی ، غلامعلی ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

انهدام نفربر عراقی در جبهه خط شیر

‏به امید خدا شلیک انجام و گلوله دقیقا به نفربر دشمن اصابت کرد و آن ‏‎ ‎‏را به آتش کشید. عراقی‌هااز ترس نیروهای خود را جمع و جور کرده و ‏‎ ‎‏با همان شلیک گلوله، فرار را بر قرار ترجیح دادند. بعد از این عملیات نه ‏‎ ‎‏با عقب تماس داشتیم و نه غذایی و نه آبی به ما ‌رسید. چند نفر از ما که ‏‎ ‎‏توانسته بودند از کنار رود کارون خود رااز محاصره دشمن خارج نمایند ‏‎ ‎‏و به عقب بروند، وضعیت رااطلاع دادند و برای ماآب و غذاآوردند. ‏‎ ‎‏آن روز برای ما یک روز به‌یاد ماندنی بود. خدا را در همه جا حاضر ‏‎ ‎‏می‌دیدیم چون همانند باران گلوله بر سر ما می‌بارید ولی کسی از ما‏‎ ‎‏آسیب ندید. همه لطف خدا بود. روز بعد چون با شلیک آن گلوله، محل ‏‎ ‎‏ما برای عراقی‌ها لو رفته بود، فرماندهان، نیروی بیشتری به آنجااعزام ‏‎ ‎‏کردند و خط شیر یک محور جدی در جبهه جنوب شد و برای همیشه ‏‎ ‎‏در تاریخ جنگ ماندگار ماند.‏