ماموریت به تهران و بیت امام
آغاز مسئولیت من در حفاظت بیت امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی ، غلامعلی ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آغاز مسئولیت من در حفاظت بیت امام

‏سه هفته نگهبانی من که در جماران به پایان رسید، به مرخصی رفتم. ماه ‏‎ ‎‏مبارک رمضان هم سپری شده و مردادماه آغاز شده بود. وقتی از ‏‎ ‎‏مرخصی به جماران برگشتم به من دستور دادند دیگر به سر پست برای ‏‎ ‎‏نگهبانی نروم و مسئولیت گروه پاسبخش را به عهده بگیرم. پذیرفتم. در ‏‎ ‎‏گروه من، آقایان جمشیدی، حسن اسماعیلی، احمد قربانی، حسین ‏‎ ‎

‏نقی‌زاده، رضا قاسمیان، خان‌محمدی از اصفهان، کمال آقا‌بزرگی از ‏‎ ‎‏شهرضا، اکبری لنجانی، حاج نقی کریمی و... بودند که تعداد آنها به ‏‎ ‎‏بیست و دو نفر می‌رسید.‏