انتقال زندگی من به تهران
تشکیل اولین کنگره حزب جمهوری اسلامی در تهران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی ، غلامعلی ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تشکیل اولین کنگره حزب جمهوری اسلامی در تهران

‏ماموریت سنگینی که مسئولین وقت نظام خصوصاآیت‌الله خامنه‌ای در ‏‎ ‎‏کنار مسئولیت اصلی حفاظت بیت امام به مسئولین حفاظت بیت امام ‏‎ ‎‏واگذار کردند برقراری امنیت کنگره حزب جمهوری اسلامی در سال ‏‎ ‎‏1360 تهران بود. تقریبا همراه با پیروزی انقلاب برای هدایت مردم ‏‎ ‎‏توسط دلسوزان نظام در همه شهرهای ایران حزب جمهوری اسلامی ‏‎ ‎‏تشکیل شده بود. حضرت امام به لحاظ اهمیت موضوع اجازه داده بودند ‏‎ ‎‏درصدی از وجوهات شرعی در جهت تاسیس این تشکل مصرف شود.‏

‏مسئولین حزب تصمیم گرفته بودند اساسنامه حزب را تصویب نمایند ‏‎ ‎‏و بر این اساس می‌بایست جمعیت زیادی از اعضای مسئولین حزب از ‏‎ ‎‏سراسر کشور در تهران جمع بشوند. با توجه به اینکه کسانی که ‏‎ ‎‏می‌خواستند در گردهمایی جمع شوند اکثرااز مسئولین رده اول کشور و ‏‎ ‎‏یا مسئولین استانی بودند در آن موقعیت حساس جنگ و بمباران‌های ‏‎ ‎

‏عراق، جمع شدن چنین جمعیتی در تهران بسیار واجد اهمیت بود. ‏‎ ‎‏موشک‌های دور‌برد عراق گاه تا تهران هم می‌آمدند که یک بار موشکی ‏‎ ‎‏به منطقه نیاوران هم اصابت کرده بود. منافقین هم تهدید کرده بودند که ‏‎ ‎‏محل برگزاری این کنگره را منفجر می‌کنند. دشمنان انقلاب هم به دنبال ‏‎ ‎‏موقعیتی بودند تا به نظام مقدس ما ضربه‌ای بزنند. در این شرایط ‏‎ ‎‏مسئولین حزب به فکر افتادند تااز حفاظت بیت امام در جهت حفاظت ‏‎ ‎‏و برقراری امنیت این گردهمایی بزرگ استفاده کرده و این تشکل بزرگ ‏‎ ‎‏را در جوار حریم جماران یعنی در اردوگاه شهید باهنر برگزار نمایند. ‏‎ ‎‏پس از بازرسی و تشکیل چند نشست کوتاه و بحث در این باره، ‏‎ ‎‏مسئولین حفاظت بیت امام مخالفت خود را بااین مساله اعلام نمودند. ‏‎ ‎‏در پایان جلسه ‌این امر به حفاظت بیت امام تکلیف و قرار شد مسئولین ‏‎ ‎‏حفاظت بیت امام امنیت اردوگاه را بر عهده بگیرند. مسئولین حزب کلیه ‏‎ ‎‏شروط ما را هم پذیرفتند. حکمی صادر شد و تدابیر امنیتی لازم فراهم ‏‎ ‎‏گردید. ‏

‏آقایان از سراسر کشور به تهران آمدند. سخت‌گیری‌های دوستان ‏‎ ‎‏حفاظت بیت امام بعضی از اعضای حزب را حسابی آزرده کرده بود. ‏‎ ‎‏گویاآنهااز حساسیت مساله خبر نداشتند و توطئه‌های دشمن را جدی ‏‎ ‎‏نگرفته بودند. با هر زحمتی که بود این گردهمایی سه روزه با خیر و ‏‎ ‎‏خوشی به پایان رسید و برگ افتخاری در پرونده حفاظت بیت امام ثبت ‏‎ ‎‏گردید. برگزاری موفق این گردهمایی آزمونی برای اثبات کارایی ‏‎ ‎‏خودمان هم بود.‏