مسئولان و محافظان بیت امام
اصول ثابت کار من در جماران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی ، غلامعلی ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اصول ثابت کار من در جماران

‏حضرت امام در یکی از سخنرانی‌ها فرمودند: عالم محضر خداست در ‏‎ ‎‏محضر خدا گناه نکنید. ما می‌بایست طوری زندگی می‌کردیم که محضر ‏‎ ‎‏خدا را درک کنیم و کمتر دچار لغزش شویم. وظایف من در کنار امام ‏‎ ‎‏این اصول بود: ‏

‏1. بدانم کجا هستم و برای چه به اینجاآمده‌ام. ‏

‏2. خود را با شرایط هماهنگ کنم اگر با وضعیت هماهنگ نباشم باید ‏‎ ‎‏به زودی و بدون خداحافظی از کنار امام بروم.‏

‏3. دنبال سوء استفاده از موقعیتم نباشم و اجازه ندهم کسی هم از من ‏‎ ‎‏سوء استفاده کند. ‏

‏4. دنبال مال و منال و زمین‌خواری و لوکس زندگی کردن نباشم. ‏

‏5. آن باشم که هستم.‏

‏6. مراقب خود و اطرافیانم باشم.‏

‏7. رفت وآمدها و تماس‌های تلفنی‌ام باافراد شناخته شده باشد.‏

‏8. اگر برایم کادویی آوردند به هر دلیل از قبول آن صرف‌نظر کنم.‏

‏9. اگر امکانات اولیه زندگی ندارم با وضع موجود بسازم. ‏

‏10. وقتی در میان مردم می‌روم متواضع‌تر از آن باشم که هستم.‏

‏11. با بلند شدن هر صدایی صدایم را بلند نکنم، چرا که همه مردم ‏‎ ‎‏دوستدار امام نیستند.‏

‏12. به توقعات فامیل و دوستان طوری پاسخ ندهم که انگ ریا‏‎ ‎‏بخورم.‏

‏13. دوستان امام را دوست بدارم و با بدخواهان او مدارا کنم.‏


‏14. رفتار و گفتارم در بین مردم تفرقه‌انگیز و غرورانگیز نباشد. ‏

‏15. در این راه هر چه متواضع‌تر باشم مردم بیشتر مرا دوست دارند. ‏‎ ‎‏پس باید سعی کنم اینگونه باشم. ‏

‏چون نگاه مردم به زندگی ما دوخته شده بود، سعی ما بر این بود ‏‎ ‎‏رفتار غیر‌متعارفی از ما سر نزند. در کنار امام پول و حقوق اضافه‌ای ‏‎ ‎‏وجود نداشت و ما باید هزینه‌های زندگی‌مان را در تهران با فیش حقوقی ‏‎ ‎‏که از سپاه‌ شهرمان صادر می‌شد تنظیم می‌کردیم. مرحوم پدرم با بضاعت ‏‎ ‎‏کمی که داشت بخشی از مایحتاج زندگی مرا تامین می‌کرد و از همه ‏‎ ‎‏بالاتر دعای پدر و مادر کمک حال کار و زندگی من بود.‏

‏من در این مدت در زندگی مشکلات زیادی داشتم و حتی چندین‌بار ‏‎ ‎‏در انجام وظیفه به مرگ نزدیک شدم و دوباره به زندگی برگشتم گرچه ‏‎ ‎‏از مرگ ابایی نداشتم و هر لحظه آماده مرگ بودم. شاید از دعای پدر و ‏‎ ‎‏مادر و همسر و فرزندان و نظر خداوند بود که زنده بمانم تا بتوانم بیشتر ‏‎ ‎‏به این مردم و انقلاب خدمت کنم. من ایمان دارم که در همه صحنه‌ها‏‎ ‎‏چه در ظاهر و چه در خفا دعای امام یار و یاور ما بوده است.‏