ایام ارتحال جانسوز حضرت امام
جماران عزاخانه ایران شد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی ، غلامعلی ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

جماران عزاخانه ایران شد

‏سرانجام صبح روز سراسر فاجعه 14 خرداد فرا رسید. روزی که ما در ‏‎ ‎‏جماران معطر از عطر حضور امام، کارمان را بی او آغاز می‌کردیم. روزی ‏‎ ‎‏که خورشید عالم‌تاب بر ایران غم‌زده بدون امام می‌تابید. با پخش خبر ‏‎ ‎‏ارتحال امام از رادیو با آن صدای بغض‌آلود آقای حیاتی گوینده خبر ‏‎ ‎‏ساعت هفت صبح، سیل عظیمی از مردم عزادار تهران که همه بی‌استثنا ‏‎ ‎‏سیاه‌پوش مرگ امام شده بودند به سوی جماران سرازیر شد.‏

‏هرچه از رادیو به مردم گفته می‌شد به جماران نروید، چون در آنجا ‏‎ ‎‏به علت ازدحام بیش از حد عاشقان امام حتی جای سوزن انداختن ‏‎ ‎‏نیست، کسی گوش نمی‌کرد. بعد از اعلام خبر با فاصله کوتاهی، خیابانها ‏‎ ‎‏و کوچه‌های اطراف جماران پوشیده از انبوه عزاداران گریان امام شده ‏‎ ‎‏بود. حال بعضی از عزاداران امام، چنان دگرگون می‌شد که از شدت ‏‎ ‎‏اندوه از هوش می‌رفتند که به ناچار آنها را به بیمارستان می‌بردند.‏

‏ زن و مرد و کوچک و بزرگ خود را به جماران می‌رساندند. همه ‏‎ ‎‏یک‌راست به حسینیه آمده و با دیدن صندلی خالی امام بر سر و سینه ‏‎ ‎‏می‌زدند. بدون تردید در بین آنها کسانی هم بودند که در زمان حیات امام ‏‎ ‎‏تحت تاثیر شایعه‌پراکنی و دروغ‌بافیهای رادیوهای بیگانه قرار گرفته ‏‎ ‎‏بودند ولی با دیدن حسینیه ساده و منزل معمولی امام پی به اشتباه خود ‏‎ ‎‏می‌بردند و از روح بلند امام طلب عفو و بخشش می‌کردند.‏