موانع ارث
قتل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

قتل

دوم از موانع ارث: قتل

[سؤال 11052]‏ ‏ ‏ 6305‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس آیت الله‌ العظمی، نایب الامام، امام خمینی ‏

‏1. هرگاه زیدی به دستور مادرش ـ چون پدرش زن دیگری گرفته ـ پدر خود را‏‎ ‎‏کشته باشد به این نحو که با پدر در مزرعه نزاعشان شده، و پدر با بیل به پسرش حمله‏‎ ‎‏کرده، پسر هم پدر را زده و یکی دو روز بعد پدر مرده، آیا این پسر از مال پدر ارث‏‎ ‎‏می برد یا خیر؟ توضیح آن که پسر برادر و خواهر نداشته و پدرش یک برادر و یک‏‎ ‎‏خواهر دارد، وارث مال کیست؟‏

بسمه تعالی، ضربۀ پسر بر پدر که منتهی به قتل پدر شده اگر در مقام دفاع بوده مانع از ارث نیست و پسر از پدر ارث می برد.

[سؤال 11053]

‏2. دیه قتل را به چه کسی باید بدهد و چه چیز باید بدهد؟‏

بسمه تعالی، دیه در حکم ترکه مقتول است و به وارث او می رسد و مقدار دیه در رساله مذکور است.

‏3. سه کفاره ای که به ذمه او می باشد «بنده آزاد کردن و دو ماه روزه گرفتن و شصت فقیر را اطعام کردن»‏‎ ‎‏فعلاً که بنده ای نیست که آزاد کند چه باید بکند؟‏

بسمه تعالی، آزاد کردن بنده در فرض عجز از آن ساقط است.

‏4. هر گاه مال پدر در دست پسر باشد، آیا می تواند برای پدر حج میقاتی به جا بیاورد یا باید با اذن عمو و‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 507

‏عمه که وارث هستند باشد؟‏

بسمه تعالی، اگر پدر مستطیع بوده و حج بر ذمّۀ او مستقر شده و نرفته از مال او باید برایش حج به جا آورند و حج میقاتی کفایت می کند و اذن عمو و عمه شرط نیست.

‏5. آیا هر گاه چند سال مال پدر در دست پسر بوده، اجاره را باید به عمو و عمه اش و اگر آن ها مرده اند به‏‎ ‎‏وارث آن ها بپردازد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، با فرض این که قتل دفاعی بوده پسر وارث است و با بودن پسر، عمو و عمه ارث نمی برند.

[سؤال 11054]

‏6. آیا مادر این پسر هر گاه گفته که پدرت را بکش و خونش گردن من، این زن از‏‎ ‎‏شوهرش ارث می برد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، دستور قتل مانع از ارث بردن نیست.

‏7. و هرگاه پسر که جوانی در حدود 16 ـ 17 ساله بوده و به دستور مادر چنین کاری را مرتکب شده و‏‎ ‎‏بعداً هم پشیمان بوده آیا تخفیفی دارد یا خیر.‏

بسمه تعالی، قتل عمدی علاوه بر آن که کیفر دارد گناه است و قاتل باید ازگناه توبه کند و خداوند منان وعده داده که توبه را می پذیرد.

‏8. هر گاه پسر قصد کشتن پدر را نداشته، بلکه قصدش ترساندن پدر بوده آیا چون با بیل زده قتل عمدی‏‎ ‎‏حساب می شود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر در مقام دفاع نبوده و ضربه به نحوی بوده که عادتاً کشنده است قتل عمدی محسوب است وگرنه قتل عمدی محسوب نیست.

[سؤال 11055]‏ ‏ ‏ 6306‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 30 / 1 / 1362‏

‏حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای پسندیده، از امام‏‎ ‎‏بپرسید: کسی که پدرش را به قتل رسانده، آیا از پدرش که کشته، ارث می برد یا خیر؟‏‎ ‎‏جواب را کتباً مرقوم فرمایید.‏

بسمه تعالی، قاتل از مقتول ارث نمی برد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 508

[سؤال 11056]‏ ‏ ‏ 6307‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر استفتای امام، پس از عرض سلام، خواهشمند است به سؤالات زیر جواب‏‎ ‎‏مقتضی را مرقوم فرمایید: ‏

‏1. دیۀ سقط جنین به چه کسی باید پرداخت شود؟ با توجه به این که جنین مورد‏‎ ‎‏بحث، دارای خواهر و پدربزرگ و مادربزرگ می باشد و در امر سقط جنین که عمدی‏‎ ‎‏بوده است، پدر و مادر جنین هر دو مشترکاً اقدام نموده اند. ‏

بسمه تعالی، کسی که مباشر سقط بوده، از دیه ارث نمی برد. 

‏2. مبلغ آن برای جنین یک ماهه و دو ماهه، به قیمت امروز چقدر می شود؟ با تفکیک هر یک از‏‎ ‎‏مرحله های فوق، با پول رایج امروز بیان نمایید. ‏

بسمه تعالی، در تعیین مقدار دیۀ جنین، به رساله مراجعه شود. 

‏3. آیا می شود از انواع دیه، مثلاً نقره یا طلا و یا لباس به دلخواه یکی را که قیمت آن کمتر، است‏‎ ‎‏پرداخت؟ و اگر فعلاً وسع مالی به هیچ کدام از آن ها نرسد، چه باید کرد؟ ‏

بسمه تعالی، در موارد تخییر مانع ندارد. 

‏4. در پرداخت دیه باید قیمت امروز را حساب کرد، یا قیمت روزی ـ مثلاً شش یا هفت سال قبل ـ را که‏‎ ‎‏عمل سقط جنین انجام گرفته است؟ و اگر طلا و یا نقره قیمت های متفاوت داشته باشد، مثلاً نوعی‏‎ ‎‏نقره با قیمت ارزان تر و نوعی نقره با قیمت گران تر، کدام قیمت را می توان اختیار کرد؟‏

بسمه تعالی، میزان قیمت روز پرداخت است و قیمت عادلۀ سکۀ متعارف میزان است.

‏در پایان سلامتی و طول عمر آن رهبر عزیز را از درگاه خداوند متعال خواهانم و خواهشمندم در این‏‎ ‎‏مورد مرا راهنمایی فرمایید. ‏

[سؤال 11057]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2230

‏3. آیا دیۀ سقط جنین عمدی باید به حاکم شرع پرداخت شود یا به وارث‏‎ ‎‏جنین؟‏

بسمه تعالی، به وارث می رسد و اگر کسی از ورثه، مباشر سقط است به او نمی رسد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 509

[سؤال 11058]‏ ‏ ‏ 6308‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏1. شخصی زن خود را زد بچه سقط کرد دیه بچه را به که باید بدهد؟ شما بیان‏‎ ‎‏بفرمایید.‏

بسمه تعالی، باید به مادر بچه بدهد.

[سؤال 11059]

‏2. شخصی زن خود را زد این زن حامله بود مُرد دیه زن و بچه را به که باید داد؟‏‎ ‎‏این زن چند تا اولاد دارد. دیه زن به اولاد زن یا به ورّاث دیگر آن زن بدهد و دیه بچه‏‎ ‎‏را به برادر بچه بدهد؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، دیه هر یک به وارث خود او می رسد و قاتل ارث نمی برد.

‏3. کسی که مثلاً گوسفندی را نذر می کند، پوست آن را جایز است بفروشند یا باید به فقیر بدهد؟ شما‏‎ ‎‏بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، باید در جهت نذر صرف کند مگر آن که گوشت آن را نذر کرده باشد که در این صورت می تواند پوست را بفروشد.

‏4. کسی در شب تاریک حیوان سر ببرد به خیال این که رو به قبله است بعداً معلوم شد رو به قبله نبوده،‏‎ ‎‏گوشت آن حلال است یا حرام؟ شما بیان فرمایید. ‏

بسمه تعالی، حلال است.

‏5. زن هایی که از شوهر خود به زور حکومت طلاق می گیرند به شوهر دوم حلال است یا حرام، اولاد‏‎ ‎‏از آن ها حلال زاده است یا نه؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر طلاق از روی اکراه بوده صحیح نیست و بر شوهر دوم حرام است و در صورت شبهه، اولاد، اولاد شبهه هستند.

‏6. میوه ای که آب می آورد از چند تا باغ، نمی دانیم از کدام است خوردن آن حرام است یا نه؟ شما‏‎ ‎‏بیان  فرمایید.‏

بسمه تعالی، تا احراز رضایت صاحب آن نشود خوردن آن حرام است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 510