کتاب نکاح
3ـ قرابت زناشویی و آنچه که به آن ملحق است
زنا ، آثار و توابع آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زنا ، آثار و توابع آن

اسباب تحریم

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

زنا ، آثار و توابع آن

زنا، آثار و توابع آن

[سؤال 10388]‏ ‏ ‏ 5825‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با عرض سلام، از دفتر امام خمینی، رهبر عالی قدر تقاضا می کنم به دو مسأله‏‎ ‎‏شرعیۀ زیر جواب مرقوم فرمایند.‏

‏1. در رژیم گذشته، در تاریکی شب به زن شوهرداری تجاوز شده است و زن بعد‏‎ ‎‏از مدتی به شوهرش گفته است. حالا آن زن و شوهر چه باید بکنند که هم باعث‏‎ ‎‏ریختن آبروی آن ها نشود و دستور شرع را هم انجام دهند؟‏

بسمه تعالی، بر شوهر تکلیفی نیست و زن اگر راضی بوده، باید توبه کند و آبروی خود را حفظ کنند.

‏2. شوهری با پافشاری زنش در چند سال قبل، نطفۀ 35 یا 40 روزه را ساقط یا کورتاژ می کنند و بعد‏‎ ‎‏می فهمند که باید طلا دیه بدهند. اولاً چند مثقال طلا باید دیه بدهند؟ ثانیاً فقر مالی و گرانی طلا را چه‏‎ ‎‏بکنند و آیا ارفاقی درباره آن ها می کنید؟‏

بسمه تعالی، دیه بر مباشر سقط است و در فرض مذکور که علقه نیست دیه، 15 مثقال رایج طلا است.

‏از خداوند بزرگ، موفقیت و سلامتی شما را آرزومندم.‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 138

[سؤال 10389]‏ ‏ ‏ 5826‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏جوانی در حال مستی با زن شوهرداری زنا کرده، فعلاً آن زن از شوهرش جدا شده‏‎ ‎‏و عده اش تمام است. آیا آن جوان حالا می تواند با آن زن ازدواج کند؟ در صورتی که‏‎ ‎‏در حال مجامعت عالم نبوده که این عمل موجب حرمت ابدی است. لطفاً جواب‏‎ ‎‏مسأله را مرحمت فرمایید.‏

بسمه تعالی، حرمت ابدیه ثابت است.

[سؤال 10390]‏ ‏ ‏ 5827‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 3 / 8 / 1358‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی مد ظله‏

‏1. اگر برادر مردی یا یکی دیگر از اقوام نزدیک با زن برادرش (نعوذ بالله) زنای‏‎ ‎‏محصنه کند آیا آن زن به برادرش حرام نمی شود؟ همچنین زنا به وسیله سایر اقوام‏‎ ‎‏مرد  یا زن؟‏

بسمه تعالی، زنا باعث حرمت زن به شوهرش نمی شود.

‏2. در توضیح المسائل مسأله 2406 آمده است که: «اگر با مادر یا خواهر یا دختر کسی ازدواج نماید و‏‎ ‎‏بعد از ازدواج، با آن شخص لواط کند، آن ها بر او حرام نمی شوند». آیا اگر بعد از این ازدواج طلاقی‏‎ ‎‏پیش آمد، در عدّه می شود رجوع کرد؟ اگر عدّه گذشت، می شود عقد مجدد کرد؟‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور، رجوع و عقد مانع ندارد.

[سؤال 10391]

‏3. پیرو مسأله قبل اگر ـ نعوذبالله‌ ـ لواط با برادر زن بعد از طلاق یعنی در عدّه انجام‏‎ ‎‏شد باز می توان رجوع کرد؟ و اگر بعد از گذشتن عدّه، با برادر آن زن، لواط شد،‏‎ ‎‏می شود عقد مجدد کرد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، رجوع مانع ندارد؛ ولی در صورتی که لواط بعد از عدّه بوده، حرمت ابدیه ثابت می شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 139

[سؤال 10392]

‏4. پیرو مسأله یک، اگر نعوذبالله‌ مردی با شخصی لواط کرده و آن شخص، با زن‏‎ ‎‏لواط کننده زنا کند، آن زن به شوهرش حرام نمی شود؟‏

بسمه تعالی، گذشت که زنا باعث حرمت زن بر شوهرش نمی شود.

‏5. متعۀ دختر بالغۀ رشیده بدون اجازۀ پدرش چه صورتی دارد؟ آیا عقد به عمل می آید یا نه؟‏

بسمه تعالی، صحیح نیست

‏6. متعۀ دختر نابالغ که رشیده هم نباشد، بدون اذن ولیّ شرعی او چه صورتی دارد؟ آیا عقد به عمل‏‎ ‎‏می آید یا نه؟‏

بسمه تعالی، باطل است.

‏7. متعۀ دختر نا بالغ که رشیده هم نباشد بدون اذن ولیّ او چه صورتی دارد؟ آیا عقد به عمل می آید؟ و‏‎ ‎‏اگر دخول واقع شد، ولی افضاء نشد، آیا حرام ابدی نمی شود؟‏

بسمه تعالی، عقد باطل است و حرام ابدی نمی شوند.

‏8. اگر در عقد شرط شده باشد که اگر مرد زن دیگری بگیرد، اجاز‏‏ۀ‏‏ طلاق به دست زن است، ‏[‏آیا‏]‏ مرد‏‎ ‎‏می تواند زن دیگری بگیرد ولی به زن خودش اطلاع ندهد؟ یا می تواند صیغه کند و به زنش اطلاع‏‎ ‎‏ندهد؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد

[سؤال 10393]‏ ‏ ‏ 5828‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت مستطاب آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله العالی‏

‏با تقدیم عرض سلام ‏

‏فدوی در زمان طاغوت مثل سایر جوان ها چون مسائل حیات بخش اسلامی برای‏‎ ‎‏بنده مطرح و توجیه نشده بود، تحت تأثیر هوای نفس و فریب شیطان، با یک خانم‏‎ ‎‏شوهردار روابط نامشروع پیدا کرده بودم؛ آن خانم از شوهر خود طلاق گرفت و من با‏‎ ‎‏این که حق ازدواج با او را نداشتم، با او ازدواج کرده و چندین سال را با او به سر برده‏‎ ‎‏که حاصل از این ازدواج نامشروع، یک طفل به سن دو سال و نیم است؛ اکنون که به‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 140

‏کتاب احکام اسلامی و فتوای حضرت عالی توجه پیدا کرده و در جریان واقع شده ام،‏‎ ‎‏اطلاع یافته ام که قطع نظر از حرمت آن روابط، ازدواج بنده با ایشان شرعی نبوده و‏‎ ‎‏فعلاً نیز به سر بردن بنده با او نامشروع است؛ این موضوع را با خانم مذکوره در‏‎ ‎‏میان  گذاشته ام و حرمت و نامشروع بودن این زیستن را به ایشان تذکر داده ام؛ او معتقد‏‎ ‎‏است تا از حضرت امام دستخطی صادر نشود که این ازدواج حرام است، حاضر به‏‎ ‎‏انفصال و جدایی نمی شوم. اینک حقیقت موضوع به عرض حضور مبارک می رسد؛‏‎ ‎‏استدعا دارم ذیلاً حکم این موضوع را صادر فرمایید تا مورد اطاعت و عمل طرفین‏‎ ‎‏قرار گیرد. در ضمن، این جانب حاضرم برای تأمین آیندۀ زندگانی آن خانم و بچه، یک‏‎ ‎‏دستگاه خانه که دارم تملیک بچه و مادرش نمایم؛ گرچه آن خانم کارمند دولت و‏‎ ‎‏حقوق بگیر نیز می باشد. ‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، زنای با زن شوهردار موجب حرمت ابدیه است؛ بنابر این ازدواج زانی با آن زن باطل است و باید از هم جدا شوند؛ و با جهل به مسأله، بچه حکم ولد حلال را دارد.

[سؤال 10394]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 339

‏3. اگر مردی، اول با زن شوهردار زنا کند ـ در حالی که خواهر شوهر آن زن هم در‏‎ ‎‏منزلش می باشد ـ و بعد در زمان طاغوت، کار به دادگاه بکشد و دادگاه، زن زناکار را‏‎ ‎‏مجبور کند به طلاق، مردی که با آن زنا کرده، مدتی باز با آن زنا کند و بعد آن را عقد‏‎ ‎‏کند، آیا حکمش چیست؟ بچۀ آن ها چه می شود؟ آیا قانون می تواند دربارۀ این‏‎ ‎‏شخص، حکم اجرا کند؟ آیا می شود منزلش رفت؟ نماز هم نمی خواند.‏

بسمه تعالی، زنا با زن شوهردار، موجب حرمت ابدی آن زن بر زانی‎ ‎می شود و بعد از طلاق شوهر، ازدواج آن ها با هم باطل است؛ و در صورت‎ ‎اعتقاد [به] صحت عقد، بچه ها حکم ولد حلال را دارند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 141

[سؤال 10395]‏ ‏ ‏ 5829‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضرت امام دو مسأله در نظر است. با نظر لطف پاسخ دهید. ‏

‏1. اگر زن و مردی از احکام دین، بی اطلاع و جاهل باشند و وقتی زن در عدۀ طلاق‏‎ ‎‏رجعی است، با هم زنا کنند و بعد از انقضای مدت عده، با هم ازدواج نمایند و بعداً‏‎ ‎‏بفهمند که زنا در طلاق رجعی باعث حرمت می شود، آیا اینان باید از هم جدا شوند،‏‎ ‎‏در صورتی که هر دو بازگشت و توبه نموده اند و فرائض دینی را انجام می دهند؟‏

‏2. اگر زنی به شوهرش بگوید: مهرم حلال و گردنم آزاد و شوهر را ترک کند، اما‏‎ ‎‏قبل از قرائت صیغۀ طلاق، زنا بدهد و بعد از طلاق و انقضای مدت عده، با مرد زانی‏‎ ‎‏ازدواج نماید و هر دو نیز از حرمت ابدی بی اطلاع باشند و در موقع ارتکاب جرم نیز‏‎ ‎‏جاهل باشند و بعداً نیز توبه نمایند، آیا اینان باید عقدشان را به هم بزنند و کانون‏‎ ‎‏خانوادگی خود را از هم بپاشند؟ لطفاً به این سؤالات جواب بدهید. ‏

بسمه تعالی، در هر دو مسأله، بر یکدیگر حرام ابدی هستند و باید فوراً از هم جدا شوند و نیازی به طلاق ندارد.

[سؤال 10396]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5453

‏6. با توجه به این که در رساله آن حضرت ذکر شده که اگر کسی با زنی غیر خاله و‏‎ ‎‏عمه نزدیکی کند دختر آن زن بر او حرام می باشد (عقد باطل می باشد)، تکلیف کسی‏‎ ‎‏که از چنین جریانی اطلاع دارد که فردی ضمن انجام آن عمل با زنی با دخترش ازدواج‏‎ ‎‏کرده است، چیست؟ با توجه به این که ممکن است در صورت گفتن به نزاع بکشد.‏

بسمه تعالی، تکلیفی ندارد.

[سؤال 10397]‏ ‏ ‏ 5830‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 12 / 1361‏

‏حضور محترم کلیۀ برادران حاضر در دفتر بت شکن زمان، خمینی کبیر، برای من‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 142

‏روشن نمایید که منظور امام از مسأله 2395 چیست؟‏

‏مسأله 2395 ـ اگر با دختر عمه یا دختر خالۀ خود ازدواج نماید و پیش از آن که با‏‎ ‎‏آنان نزدیکی کند با مادرشان زنا نماید عقد آنان اشکال ندارد.‏

‏از خداوند بزرگ، موفقیت و سلامتی شما را آرزومندم.‏

بسمه تعالی، مقصود در این مسأله این است که اگر عقدی صحیح واقع شد و بعد از آن عمل حرامی انجام شد آن عمل موجب بطلان عقد صحیح نمی شود.

[سؤال 10398]‏ ‏ ‏ 5831‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏در توضیح المسائل ستون زن هایی که ازدواج با آنان حرام است مسأله 2396‏‎ ‎‏مطرح شده، ولی در این قسمت در مورد این که اگر یک کسی ندانسته چنین کاری را‏‎ ‎‏انجام بدهد و از آن ها هم بچه هایی به وجود بیاید و عمل طلاق هم صورت گرفته باشد‏‎ ‎‏و در این صورت مسأله به چه صورت است آیا بچه های این پدر حلال هستند یا حرام‏‎ ‎‏و گناه این بچه ها چیست و چون این مسأله برایم خیلی مهم است در شهرمان به یک‏‎ ‎‏روحانی مراجعه کردم و سؤالم را مطرح کردم در پاسخ گفتند گناهی است که پدر کرده‏‎ ‎‏و پسر او مقصر نیست و همچنین از طریق تلفن با این دفتر تماس گرفتم در پاسخ‏‎ ‎‏فرمودند که چون ندانسته این کار را کرده پس بچه های او زنازاده نیستند ولی چون من‏‎ ‎‏می خواهم با پسر او ازدواج کنم و موضوع حلال یا حرامی است می خواهم بدانم آیا‏‎ ‎‏این پسر با این مشخصات زنازاده است جواب ها مرا قانع نکرده اند از حضور شما‏‎ ‎‏تقاضا دارم جواب کامل مرا به آدرس زیر بفرستید.‏

‏در پایان پیروزی کامل اسلام و مسلمین و سلامتی امام را از خداوند متعال‏‎ ‎‏خواستارم. ‏

بسمه تعالی، زنازاده نیست و ازدواج با او اشکال ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 143

[سؤال 10399]‏ ‏ ‏ 5832‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏سراغ دارم که از روی نادانی و در زمان طاغوت شخصی دختر زنی را که با او‏‎ ‎‏جماع کرده است به همسری انتخاب کرده و الآن دارای فرزند هم هست آیا همچنان‏‎ ‎‏مسأله ای چه باید بشود آیا باید زن را طلاق داد و مدتی که زنش بوده است زنا کرده‏‎ ‎‏است؟ این جانب سخت در فکر این مسأله هستم. ‏

‏ضمناً ای امام بزرگوار هر طوری که باشد فکر مرا در حل کردن این مسأله آزاد‏‎ ‎‏بفرمایید زیرا مردم از من و امثال من همچنان مسأله هایی را می خواهند.‏

بسمه تعالی، اگر با مادر دختری زنا کند بعداً نمی تواند دختر را عقد کند و اگر عقد کند باطل است ولی چنانچه قبل از زنای با مادر دختر را عقد کند زنای بعد از عقد موجب بطلان عقد نمی شود.

[سؤال 10400]‏ ‏ ‏ 5833‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 9 / 11 / 1361‏

‏با عرض سلام به پیشگاه منجی عالم بشریت، دوازدهمین پیشوای شیعیان،‏‎ ‎‏حضرت بقیة الله‌ الاعظم، امام زمان (عج) ارواحنا له الفداء. و با درود و سلام به محضر‏‎ ‎‏مبارک امام امت، رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران به عرض‏‎ ‎‏می رسانم که این جانب در مسأله ای از آن مرجع تقلید مسلمین می خواستم استفتایی‏‎ ‎‏کنم:‏

‏1. اگر کسی (مردی) بدون زن، با زنی بیوه که شوهر ندارد (شوهر مرده) نعوذ بالله‌‏‎ ‎‏از روی ناآگاهی، عمل زنا را انجام دهند و پس از آن، پشیمان شده و در درگاه خداوند‏‎ ‎‏رحمان و رحیم توبه کنند و آن زن از قبل، فرزند دختری داشته باشد و پس از مدتی آن‏‎ ‎‏مرد بخواهد دختر آن زن را بگیرد و یا پس از آن مدت، دختر او را گرفته باشد، آیا‏‎ ‎‏مانعی دارد یا خیر؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 144

‏2. آیا دربارۀ قبول توبۀ آن ها و یا برای گرفتن آن دختر باید کفاره ای بدهند‏‎ ‎‏یا خیر؟‏

بسمه تعالی، دختر کسی را که با او زنا کرده نمی تواند بگیرد و اگر گرفته باید از هم جدا شوند و بر یکدیگر حرام ابدی هستند.

[سؤال 10401]‏ ‏ ‏ 5834‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏اول سلام بر تو ای رهبر عالی قدر روح الله‌ موسوی خمینی و سلام بر تو ای نور‏‎ ‎‏چشم ملت ایران، آرزوی موفقیت شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم.‏

‏این جانب که این نامه را خدمت شما نوشتم چهارده سال قبل ازدواج کردم. وقتی‏‎ ‎‏که با آن دختر می خواستم ازدواج کنم، به من قول دادند که چند وقت بماند بعد ازدواج‏‎ ‎‏کن. بعد این ها پشیمان شدند. من هم نادان بودم با آن دختر زنا کردم. بعد راضی شدند‏‎ ‎‏بعداً مادر آن دختر من را گول زد با آن هم یک دفعه زنا کردم. بعد با آن دختر ازدواج‏‎ ‎‏کردم و الآن چهارده سال از این مسأله می گذرد. از این زن هفت دختر دارم همه آن ها‏‎ ‎‏در خانه هستند و زنم هم باردار است. چون قبل از انقلاب دسترسی به رساله شما‏‎ ‎‏نداشتم و مقلد شما بودم جاهل به مسأله بودم از آن موقع که زن گرفتم از کارهای‏‎ ‎‏زشت توبه کردم و بعداً خمس و زکات مالم را دادم. و همیشه وصیت نامه دارم و آن را‏‎ ‎‏ماه به ماه یا کمتر یا بیشتر تجدید می کنم. و حالا که رسالۀ شما را گرفتم و مطالعه کردم؛‏‎ ‎‏دیدم دیگر هیچ ندارم؛ افتادم در لجن گناه و معصیت. اول از خدا، دوم از جناب عالی‏‎ ‎‏راه نجاتی می خواهم.‏

‏البته لازم به ذکر است که همسرم می گوید: من رفتم پیش مادرم، مادرم قسم یاد کرد‏‎ ‎‏که من با شوهر شما نزدیکی نکردم.‏

بسمه تعالی، اگر زنای با مادر، قبل از عقد با دختر باشد، عقد باطل است و باید جدا شوند. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 145

[سؤال 10402]‏ ‏ ‏ 5835‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله العالی‏

‏زنی با مردی ازدواج کرده و بعد از چند سال که فعلاً دارای بچه هستند، فهمیده اند‏‎ ‎‏که زوج با مادر زنش قبل از ازدواج زنا کرده و حکم را نمی دانستند. اکنون باید‏‎ ‎‏چه  کنند؟‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، به احتیاط واجب باید از هم جدا شوند و حرام ابدی هستند.

[سؤال 10403]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6556

‏12. مسأله ای را سؤال کردند که در رساله توضیح المسائل نیافتیم، مجبوریم از‏‎ ‎‏حضرت آیت الله‌ جواب را بخواهیم؛ ان شاء الله‌ که می بخشید و سؤال این است: اگر‏‎ ‎‏شخصی بعد از ازدواج و بعد از نزدیکی با همسر خود که دختر خاله و یا دختر عمه اش‏‎ ‎‏می باشد با مادر همسرش ـ یعنی با عمه اش یا خاله اش که مادر همسرش می باشد ـ زنا‏‎ ‎‏کند، آیا همسرش به خودش حرام می شود یا خیر؛ یعنی عقدشان باطل می شود یا نه،‏‎ ‎‏فقط مرد گناهکار است؟‏

بسمه تعالی، زنای بعد از عقد موجب بطلان عقد نمی شود.

[سؤال 10404]‏ ‏ ‏ 5836‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏پیشگاه مبارک زعیم عالی قدر جهان تشیّع حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی،‏‎ ‎‏دام ظله، از پیشگاه امام خواهش می کنم به چند سؤال من پاسخ دهند:‏

‏اولین سؤال من دربارۀ این است که: شما در رساله خودتان گفتید که پسر می تواند‏‎ ‎‏با دختر برادر خود و دختر با پسر برادر خود عروسی کند.‏

‏دومین سؤال من دربارۀ این است که: شما باز گفته اید که اگر پسری با دختر عمه‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 146

‏خود عقد کرد، اگر به عمه خود دخول کند، هیچ اشکالی در عروسی او با دختر‏‎ ‎‏عمه اش نیست.‏

‏سومین سؤال من دربارۀ این است که: شما باز گفته اید که زن به هیچ وجه بدون‏‎ ‎‏اجازه شوهر حق ندارد از خانه خارج شود. خواهشمندم کمی بیشتر توضیح دهید و‏‎ ‎‏اگر شما این ها را نگفتید بفرمایید در روزنامه آن را تکذیب کنند. تا همه مسلمانان ایران‏‎ ‎‏با خبر شوند. دیگر عرضی نیست.‏

بسمه تعالی، ازدواج پسر با دختر برادر و دختر با پسر برادر باطل است و زنای با مادر دختر، اگر قبل از عقد با دختر است موجب حرمت ابدیه و بطلان عقد است؛ ولی اگر زنا بعد از عقد باشد عقد را باطل نمی کند. و چنین نسبتی که مرقوم داشته اید صحت ندارد. و زن بدون اذن شوهر نباید از خانه خارج شود، مگر در واجبات.

[سؤال 10405]‏ ‏ ‏ 5837‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 18 / 1 / 1361‏

‏برادر مسئول و محترم، پس از تحیت و سلام و عرض تبریک بابت پیروزی‏‎ ‎‏رزمندگان در جبهۀ شوش و دزفول و فرارسیدن سال نو به شما امیدوارم که حالتان‏‎ ‎‏خوب باشد.‏

‏نظر به این که در رسالۀ توضیح المسائل امام خمینی، در مسأله شمارۀ 2395 راجع‏‎ ‎‏به ازدواج می گوید: «اگربا دختر عمه یا دختر خالۀ خود ازدواج نماید و پیش از آن که با‏‎ ‎‏آنان نزدیکی کند با مادرشان زنا نماید، عقد آنان اشکال ندارد»؛ من به این مسأله شک‏‎ ‎‏و اشکال دارم. از مسئولین محترم خواهش می کنم که این مسأله را به صورت کتبی با‏‎ ‎‏پست برای ما بفرستید. بار دیگر از جواب دادن به این مسأله سپاس گزارم.‏

بسمه تعالی، مقصود این است که عمل حرام، موجب باطل شدن عقد سابق نمی شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 147

[سؤال 10406]‏ ‏ ‏ 5838‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر مرجع تقلید شیعیان جهان، امام خمینی‏

‏ضد انقلاب شایعات و تبلیغات گسترده ای در سطح استان کهکیلویه و بویر احمد‏‎ ‎‏و استان خوزستان در مورد مسأله 2395 توضیح المسائل امام پخش کرده اند و‏‎ ‎‏می گویند: «امام در رساله گفته: هر کس با عمه و خالۀ خود زنا نماید، اشکال ندارد که‏‎ ‎‏دختر آن ها را به همسری خود چه قبل از عقد و چه بعد از عقد درآورد و در اصل امام‏‎ ‎‏نوشته که زنا اشکال ندارد» حرف آن ها از قول توضیح المسائل است. و این حرف به‏‎ ‎‏شدت در روستاها بر سر زبان است و بر روی آن بحث می شود و منجر به دعوا و‏‎ ‎‏گاهی اسلحه کشیدن به روی همدیگر شده است. خواهشمند است در این مورد مسأله‏‎ ‎‏را بازتر کنید تا در رسانه های گروهی برای عموم مردم گفته شود و ضربۀ دیگری را به‏‎ ‎‏سربازان بدون یونیفرم صدام وارد کنیم. والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، منظور این است که عمل حرام، موجب باطل شدن عقد سابق نمی شود و مغرضین از هرگونه خلاف کاری کوتاهی نمی کنند.

[سؤال 10407]‏ ‏ ‏ 5839‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 24 / 1 / 1361‏

‏برادران مسئول پاسخ گویی به سؤالات مذهبی دفتر امام، سلام‏

‏ضمن عرض سلام امیدوارم که حال شما و جمیع رزمندگان داخلی و خارجی‏‎ ‎‏اسلام خوب و در پناه صاحب الزمان محفوظ و پیروز بوده باشید.‏

‏این جانب از شما سؤالی دارم رسالۀ توضیح المسائل امام خمینی را مطالعه می کردم‏‎ ‎‏رسیدم به مسأله 2395 که نوشته است اگر با دختر عمه یا دختر خاله خود ازدواج‏‎ ‎‏نماید و پیش از آن که با آنان نزدیکی کند با مادرشان زنا نماید عقد آنان اشکال ندارد‏‎ ‎‏در  مسأله بعدی نوشته است اگر با زنی غیر از عمه و خالۀ خود زنا نماید احتیاط‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 148

‏واجب  است با دخترشان ازدواج نکند. سؤال: زنا کردن با عمه و خاله خود از نظر‏‎ ‎‏اسلام حرام است چطور عقد اشکال ندارد؟ خواهش می کنم به طور واضح جواب را‏‎ ‎‏برایم بنویسید تا من هم بتوانم به ملت این حومه بفهمانم که روی این مسأله بد‏‎ ‎‏تعبیر  نکنند.‏

بسمه تعالی، منظور این است که عمل حرام موجب بطلان عقد سابق نمی شود.

[سؤال 10408]‏ ‏ ‏ 5840‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏پس از سلام، توفیق شما را از خداوند متعال خواهانم‏

‏غرض از مزاحمت، اشکالی است که راجع به مسأله 2395 رسالۀ عملیه امام‏‎ ‎‏خمینی، برای این جانب و بعضی اشخاص پیش آمده. صورت مسأله به شرح زیر‏‎ ‎‏است: «اگر با دختر عمه یا دختر خالۀ خود ازدواج نماید وپیش از آن که با آنان نزدیکی‏‎ ‎‏کند بامادرشان زنا نماید، عقد آنان اشکال ندارد».‏

‏اولاً، مگر عمه یا خاله بر انسان محرم نیستند؟! اگر محرمند، زنای با آنان حرام‏‎ ‎‏است، چطور ممکن است عقد آنان اشکال نداشته باشد؟! و چگونه می شود که انسان‏‎ ‎‏باز آن چنان رویی داشته باشد که بعد از زنا با مادر دختر ـ که خاله یا عمه است ـ با‏‎ ‎‏دختر او که زنش نیز هست نزدیکی کند؟!‏

بسمه تعالی، منظور این است که عقد بر دختر خاله و دختر عمه از جهت زنای با مادرشان که بعد از عقد شده، باطل نمی شود.

[سؤال 10409]‏ ‏ ‏ 5841‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 28 / 10 / 1361‏

‏دفتر مرجع تقلید شیعیان جهان، روح الله‌ الموسوی الخمینی‏

‏ضمن عرض تبریک پیروزی به رهبر بزرگ اسلام و رزمندگان جبهه های جنگ‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 149

‏حق علیه باطل، به خصوص آنان که در هر لباس به کشور جمهوری اسلامی ایران‏‎ ‎‏خدمت می کنند.‏

‏عرض می شود: ما عشایر و کشاورزان چهارمحال و بختیاری از نظر سواد خیلی‏‎ ‎‏عقب هستیم. از نظر کم سوادی خودمان با پاره ای از مسائل روبه رو شده ایم و خیلی‏‎ ‎‏هم دربارۀ این مسأله بحث شده است و بعضی از اشخاص می گویند که این مسأله از‏‎ ‎‏توضیح المسائل امام نمی باشد و آن مسأله این است: مسأله 2394 می فرماید: «اگر‏‎ ‎‏انسان پیش از آن که دختر عمه یا دختر خالۀ خود را بگیرد، با مادر آنان زنا کند، دیگر‏‎ ‎‏نمی تواند با آنان ازدواج کند». این مسأله از نظر ما خیلی خوب و درست است. مسأله‏‎ ‎‏دیگر، مسأله 2395 می فرماید: «اگر با دختر عمه یا دختر خالۀ خود ازدواج نماید و‏‎ ‎‏پیش از آن که با آنان نزدیکی کند با مادرشان زنا نماید، عقد آنان اشکال ندارد». از نظر‏‎ ‎‏ما این مسأله، خیلی مشکل است! از مرجع تقلید تقاضامندم که این مشکل را حل‏‎ ‎‏نماید و جواب صحیح زیر همین ورقه با مهر مرجع تقلید بفرستد تا بعضی از مردم به‏‎ ‎‏این مشکلات برخورد نکنند. اگر این مسأله از توضیح المسائل امام نیست، دستور‏‎ ‎‏فرمایید از کتاب حذف شود.‏

‏دعای خیر تمامی مظلومان بدرقۀ راه آن رهبر انقلاب و امید مستضعفان باد‏

بسمه تعالی، حکم همان است که از رساله نقل کرده اید و اشکال ندارد و منظور این است که عمل حرام اگر بعد از عقد واقع شده، موجب باطل شدن عقد سابق نمی شود.

[سؤال 10410]‏ ‏ ‏ 5842‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏زنی از زنا حامله شده و شخصی با آن زن به همین حال ازدواج کرده، آیا عقد او‏‎ ‎‏صحیح است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، صحیح است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 150

[سؤال 10411]‏ ‏ ‏ 5843‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏خدمت پیشوای امت مسلمان و شیعه اثنا عشر، حضرت آیت الله‌ العظمی، رهبر‏‎ ‎‏عالی قدر، امام خمینی، با عرض سلام، به استحضار می رساند:‏

‏آقایی دارای گرفتاری خانوادگی می باشد. ایشان قبل از ازدواج در این خانواده با‏‎ ‎‏خواهر اولی رابطۀ نامشروع برقرار کرد. خواهر اولی، شوهر کرد و او با خواهر دومی‏‎ ‎‏نیز رابطه دوستی برقرار کرد و بعداً به رابطه نامشروع کشیده شد. سپس با او ازدواج‏‎ ‎‏نموده است و فعلاً دارای یک فرزند پسر می باشد. به هم علاقه زیادی دارند. از محضر‏‎ ‎‏جناب عالی تقاضای راهنمایی را دارند که آیا این ازدواج شرعی است و می توانند ادامه‏‎ ‎‏زندگی دهند؟ ‏

بسمه تعالی، ازدواج صحیح است.

[سؤال 10412]‏ ‏ ‏ 5844‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر امام خمینی، قسمت مسائل شرعیه، با درود فراوان به رهبر کبیر انقلاب و‏‎ ‎‏شهیدان راه حق و کلیۀ رزمندگان سپاه اسلام‏

‏من زنی هستم که پس از طلاق از شوهر اولم پس از چندین سال با آقایی آشنا‏‎ ‎‏شدم  و از روی ناآگاهی و نادانی با مرد مزبور عمل زنا انجام دادم وپس از مدتی به‏‎ ‎‏عقد  همین مرد در آمدم و صاحب سه فرزند می باشم. خواهش می کنم مرا از نظر‏‎ ‎‏شرعی راهنمایی فرمایید تا از این عذاب الهی که مرا عذاب می دهد نجات پیدا کنم.‏‎ ‎‏و  ضمناً جواب بدهید که آیا عقد به هم می خورد و ما برای یکدیگر حرام می شویم‏‎ ‎‏یا  نه؟‏

بسمه تعالی، درفرض سؤال، شما بر آن مرد حرام نشدید و ازدواج مذکور محکوم به صحت است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 151