مقدمه تحقیق
شاگردان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شاگردان

شاگردان[1] 

‏ ‏

‏1 ـ سید جلال الدین آشتیانی؛‏

‏2 ـ سید عبد الغنی اردبیلی؛‏

‏3 ـ شیخ مهدی حائری یزدی؛‏

‏4 ـ میرزا جواد حجّت همدانی؛‏

‏5 ـ شهید سید مصطفی خمینی؛‏

‏6 ـ شیخ عبد الوهاب روحی یزدی؛‏


تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه XV

‏7 ـ عباس زریاب خویی؛‏

‏8 ـ سید عزّ الدین زنجانی؛‏

‏9 ـ شیخ عبد الجواد سدهی؛‏

‏10 ـ شیخ عطاء الله سدهی؛‏

‏11 ـ میرزا صادق سرابی؛‏

‏12 ـ سید رضا صدر؛‏

‏13 ـ شیخ محمد فکور یزدی؛‏

‏14 ـ شهید سید محمد علی قاضی طباطبائی؛‏

‏15 ـ سید کاظم مرعشی؛‏

‏16 ـ سید مهدی مرعشی؛‏

‏17 ـ میرزا محمد مسائلی اردبیلی؛‏

‏18 ـ سید ابراهیم مقبره ای اردبیلی؛‏

‏19 ـ شهید مرتضی مطهری؛‏

‏20 ـ شیخ حسینعلی منتظری نجف آبادی؛‏

‏21 ـ سید حسین موسوی کرمانی.‏

‎ ‎

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه XVI

  • )) شرح مقدمۀ قیصری بر فصوص الحکم، ص 33 ـ 34؛ پژوهشنامۀ متین، شمارۀ3 / 4، ص 338 و شمارۀ 7، ص 250؛ نامۀ فرهنگ شمارۀ 17، ص 104 ـ 105.