مقصد اول امور عامّه
غرر فی بیان مَناط الصدق فی القضیة
ملاک صدق در قضایا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

ملاک صدق در قضایا

فریده اول وجود و عدم

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ملاک صدق در قضایا

ملاک صدق در قضایا

‏ ‏

‏شرحی که از آن مناط صدق و کذب در قضایا معلوم شود این است: حکم از‏‎ ‎‏اموری است که در خارج ما بازاء نداشته، لذا محمول بالضمیمه می باشد.‏

‏و به عبارت دیگر: نسبت و حکم عبارت از خوابانیدن محمول بر روی موضوع، و‏‎ ‎‏موضوع و محمول را در عین وحدت دیدن است.‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 16