مقصد اول امور عامّه
فریده هفتم علت و معلول
غرر فی البحث عن الغایة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

غرر فی البحث عن الغایة

غرر فی البحث عن الغایة

‏ ‏

‏ ‏

و کلُّ شیءٍ غایةً مستتبع  ‏ ‏حتّی فواعلُ هی الطبائع

و القَسر لا یکون دائماً کما  ‎ ‎لم یک بالأکثر فلیَنحسِما

إذ مقتضی الحکمة والعنایة  ‎ ‎إیصالُ کُلِّ ممکن لغایة

علّةُ فاعلٍ بماهیّتها  ‎             ‎معلولةٌ له بإنِّـیـتها

‏ ‏

‏ ‏

‏[‏‏شرح منظومه، بخش حکمت، ص 123 ـ 124‏‏]‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 297